Místo zasvěcené nejen severským končinám aneb Manev blir mett før øynene :)
PĚKNĚ VÁS VÍTÁM VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ ;D POHODLNĚ SE USAĎTE A ZKOUMEJTE JAK JE LIBO...ČÍM DÉLE, TÍM LÉPE :))) ZDRAVÍ KIMBBU

Duben 2008

Within Temptation: Deceiver of Fools (Podvodník hlupáků)

19. dubna 2008 v 21:19 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
He feeds on fear, he feeds on pain
He rules again.
With growing hate he will gain
Their faith again.
No light in the darkness
Is too small to see.
There´s always a sparkle of hope,
If you just believe.

He told the tale so many times
About the dream not meant to be
In a world of the free
He plays with your mind

As faith for the future faded fast
He grows strong with their displeasure
It sets him free

Deceiver of hearts
Deceiver of fools
He rules with fear
Deceiver of hearts
Deceiver of fools
He rules again

He feeds on fear
Poisons the truth
To gain their faith
To lead the way
To a world of decay
He rules your heart
He will sell your soul to the grave
Without a hesitation he'll make
He belongs to the dark

Chorus
Please awake
And see the truth
He can only be
If you believe what he tells you
Remember who you are
What you stand for
And there will always be a way

Chorus
In my heart there is a place
In my heart there is a trace
Of a small fire burning
A sheltering ray shines through this night
Although it 's small, it's bright
But darkness is lurking

He will sell your soul to bitterness and cold
Oh fear him

Deceiver of hearts
Deceiver of fools
He rules with fear
Deceiver of hearts
Deceiver of fools
Shall he rule again?

-PŘEKLAD-


Živí se strachem, živí se bolestí
Znovu vládne.
S rostoucí nenávistí získá
Znovu jejich důvěru.
Žádné světlo v temnotě,
Je příliš malé, než aby šlo vidět.
Vždycky je tu jiskra naděje,
Stačí jen uvěřit.

Tolikrát už vyprávěl příběh
O snu, který nejde uskutečnit
Ve svobodném světě
Zahrává si s tvou myslí.

Jako víra v budoucno rychle zmizela,
Tak on znásobil svou nelibost
Osvobozuje jej to z vězení.

Podvodník srdcí, podvodník hlupáků
Vládne strachem
Podvodník srdcí, podvodník hlupáků
Znovu vládne.

Živí se strachem, tráví pravdu
Aby získal jejich důvěru
Aby vedl cestou do zkaženého světa
Vládne tvému srdci

Pošle tvou duši do hrobu
Bez váhání to udě
Patří temnotě

Prosím, vzbuď se
A spatři pravdu
Může být jedině
Když uvěříš, co ti ří
Pamatuj kdo jsi
Za co se stavíš
A bude tu vždy nějaká cesta

V mém srdci je místo
V mém srdci je stopa
Hořícího plamínku
Chránící paprsek svítí nocí
Ačkoli je malý, je ří
Ale temnota čí

Tvou duši prodá trpkosti a bezcitnosti
Boj se ho

Podvodník srdcí, podvodník hlupáků
Vládne strachem
Podvodník srdcí, podvodník hlupáků
znovu vládnout?