Místo zasvěcené nejen severským končinám aneb Manev blir mett før øynene :)
PĚKNĚ VÁS VÍTÁM VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ ;D POHODLNĚ SE USAĎTE A ZKOUMEJTE JAK JE LIBO...ČÍM DÉLE, TÍM LÉPE :))) ZDRAVÍ KIMBBU

Červenec 2008

Epica: Consign to Oblivion výběr

31. července 2008 v 14:06 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
DANCE OF FATE - Tanec osudu

Když temnota bude vládnout a všechny nás oslepovat
Jestliže nepadneme, oslepí nás oddanost
Nemůžeme říct, kdy přijde ráno
Je tu na výběr, jestli budeme žít ještě další den?
Je těžké najít nový směr v tvém křehkém životě
Drahocenný čas tvojí existence nyní nadešel
Nezahazuj život tím, že budeš podvádět čas
Cukrovaná placeba (=neaktivní substance) jenom klamou tvou mysl

Nyní chci, aby voda spláchla všechny mé hříchy
Vítr odfoukl mé bezvýznamné myšlenky
Oheň spálil mou zhuštěnou kůži

Co je prostor, druh tance?
Nemůžu říct, jaké kroky mám udělat
Nejradši bych odešel, prostě utekl
Mé nohy jsou zamotané

Je tak těžké čelit časovému tempu
Co si myslíš, zastaví se někdy?
Takže, budu padat a nebudu moct vstát?
Překonám to všechno dlouhými kroky
Každá událost má svůj důvod
Nemůžeš říct, že je to tvé vlastní kouzlo
Každý musí tančit svůj tanec
Nemůžeš uvolnit svůj osud
Měli bychom otevřít nové dveře
A zavřít ty, které jsme nechali za sebou

SOLITARY GROUND - Osamělá země

Žití na různých místech
Obcházení různých prostorů
Můj kompas se rozbil
Ztrácím cestu
Pokračující šílenství mě vedlo nesprávně

Má minulost mi dýchá za krk
A zdá se, že všechno, co teď mohu udělat, je
Vrátit se na začátek, kdy ještě všechno leželo přede mnou
Místo toho mě teď souží ztrácející se iluze

Ještě je ve mně místo, které mě naplňuje
Svátost, tady, které můžu říkat domov, za kterou můžu jít
Když zima sestupuje
Jestliže se snažím, mohu najít pevnou zemi

Držím se unikajících cest
Zdá se, jako by byly vyryty v kameni
A dveře k novému životu se zavírají tak rychle
Pálení mostů mě nevrátí zpět

Vím, že je ve mně místo, které mě naplňuje
Svátost, tady, které můžu říkat domov, za kterou můžu jít
Když zima sestupuje
Jestliže se snažím, mohu najít pevnou zemi
Nebo snad jen ztrácím čas?

MOTHER OF LIGHT - Matka světla

Vždy jsem v koncích
Když mám myslet na všechny zkažené životy
Dnes jsem o krok dále
Není jisté, jestli jsem přežil sebe

Skutečnost je někdy podivnější než výmysl
Cokoli se může stát v mých snech
A vím, že to nemůže být horší
Takže jdu radši spát

Hledám bez vize
Odpovědi ve špíne
Nečekám prostě na nic
Na den, kdy budu vyslyšen

Jsi moře ve kterém plavu
A ztratil jsem se v tobě
Cítím tyto city
Dorozumívám se s tebou

Hledám bez vize
Jiný druh cesty
Nepřemýšlím prostě o ničem
O tomto zvláštním dni

Ty jsi noc, jsi také temná stránka dne
Kterou nikdy neuvidíš
Jsi minulost, avšak nekončící
Můžeš se mnou sdílet jeden den?

Jsi ruka, kterou jsem odmítnul
Ale nemůžu sobě odpustit
Jsem sobecký a nedůstojný
Abych myslel, nebo dokonce pro to zemřel

Nevím, kde se zítra ocitnu
Potřebuji místo, kam bych teď šel
Tak znáš můj způsob cítění
Nebo se musím vzdát své víry?

Jsi zámek, který jsem nikdy neotevřel
Protože jsem zahodil klíč
Jsem zavřený uvnitř svých myšlenek
Které mě nikdy neosvobodí

Ty jsi otázka k odpovědi
Bez které nikdy nebudou
V tomto směru žádné myšlenky
Vytvořil jsi to ve mně

Vyrovnanost převzala vše, co jsem byl, dává mi klid
A vše, co vidím, jsou vize mého osudu
Proč musím krvácet a platit za nenasytnost jiných?

Vědomě podepisujeme náš vlastní rozsudek smrti
Jak můžeš pokračovat, zapomněl jsi
Co jsme se v minulosti naučili?
Nemůžeme se dále zabíjet
A s námi všemi i ostatní
Copak nevidíš, nelituješ?

Jsem sám se všemi svými myšlenkami
Sám bez naděje
Ztratil jsem věci, které jsem potřeboval nejvíce
Cítím, že nemůžu přežít tento pád

CONSIGN TO OBLIVION - Odloženo k zapomnění

Jak jen můžeme dopustit, aby se to stalo
A nechat oči zavřené až do konce?

Jediná věc, která se počítá, je současný blahobyt
Nejdůležitější pro nás jsou zaplacené úcty

Naše dobré záměry se vždy zpozdily

Jak jen můžeme dopustit, aby se to stalo
A nechat oči zavřené až do konce?
Až budeme stát před nebeskou bránou
Bude už příliš pozdě!

Pokus se odnaučit vše, co ses naučil
Pokus se naslouchat svému srdci
Ne, nemůžeme porozumět vesmíru
Pouhým užíváním našich myslí
Tolik se bojíme všech neznámých věcí

Nutnost, kterou se uklidňujeme, je touha být položen
Na ničem skutečně nezáleží, jen na hltání naší kořisti

Naše dobré záměry se vždy zpozdily
Takže se naše správné jednání vždy dostavilo příliš pozdě

Pokus se odnaučit vše, co ses naučil
Pokus se naslouchat svému srdci
Ne, nemůžeme porozumět vesmíru
Pouhým užíváním našich myslí
Tolik se bojíme všech neznámých věcí
Utečeme prostě do snu, který se nikdy nesplní

Blízko země se cítíme bezpečně
Blízko země se cítíme statečně

Otevři své oči, nejsme v ráji
Copak nevidíš, jak mě tento stres zabíjí?
Naplň své sny, život není takový, jaký se zdá
Zmocnili jsme se času
Takže z nás čas udělal rukojmí bez slitování

Zdánlivě velkorysý čas nás podvádí
Sobecky zlomyslný čas vypráví

Příliš mnoho přemýšlení jde na okraj našeho tušení
Naše myšlenky vytváří skutečnost
Avšak my zanedbáváme bytí!
Takže jsme již otroky našeho umělého světa
Neměli bychom se pokoušet řídit život
Ale naslouchat zákonům přírody

Všichni si myslíme, že jsme velkorysí
Ale jen se klameme
Jediná věc, na které záleží
Je naše cesta a naše vize

Sobecky jsme zlomyslní
Ale ty víš, že nám čas říká
Že v životě jsou důležitější věci než
Naše vyšší postavení, honba za dokonalostí
Lepší, rychlejší
Musíme se vrátit k zákonům přírody
Osvoboď nás od šílenství

Epica: The Phantom Agony výběr

31. července 2008 v 12:40 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
SENSORIUM - Smyslové centrum v mozku

Šance neexistuje
Ale životní cesta není zcela předurčená
Čas a sled událostí nám ukazují, jak by všechno mělo být
Ve způsobech existence
Zjistit, proč jsme tady

Vědomí bytí je trápení
Více je toho, co se naučíme a méně je toho, co dostaneme
Každá odpověď obsahuje nové pátrání
Pátrání po nebytí, cestě bez konce

Nikdo neprozkoumá všechno, zájem o tak malé věci
Ale cílem života je udělat ho smysluplným
Hledat jedině to, co neexistuje
Ačkoli naše schopnost zůstane nejasná

Bojím se umřít
Bojím se zůstat naživu bez toho, aniž bych si to uvědomil

Tolik se obávám, že nebudu moci setrvat
Aniž bych plýtval všechnu svou energii na věcech
Na kterých více nezáleží

Naše budoucnost již byla napsána námi samotnými
Ale my nepochopíme význam
Našeho naprogramovaného běhu života
Naše budoucnost již byla promarněna námi samotnými
A my jsme jen nechali, ať se to stane a vůbec nás to neznepokojovalo

Obáváme se jen toho, co přijde
A každý den cítíme smrt
Hledáme odpovědi, které leží dál

CRY FOR THE MOON - Křik o měsíc
viz. Objetí, které dusí od Marka Jansena

ILLUSIVE CONSENSUS - Zdánlivá shoda

Tak sladké pohlazení, netoužím, aby trvalo
Vstoupil jsi do mé duše a mému životu dodal naději

Tak sladké pohlazení, nedoufám, že potrvá
Nechal jsi mě za tím vším samotnou a zděšenou
Uvnitř neposkvrněnou jako prostý ráj
Nedokonalé pocity, nepatrný žal
Láska je plán, který je proti vší osamělosti
Když to všechno pokračovalo, zrodila se láska
Pole ve snu, který se jednou uskutečnil

Tak sladké pohlazení, netoužím, aby trvalo
Zničil jsi tuto iluzi, potřebujeme změnit osud
Tvé šílené myšlenky jsou jenom odsouzený pláč

Nejprve jsem myslela, že je to sen
Potom se zřítil v pravdu

Tajně jsem toužila po něčem, co nikdy neexistovalo

Nejprve jsem myslela, že to byl sen
Ale potom se roztříštil ve skutečnost
Krásný na povrchu, hluboko uvnitř zkažený

Tajně jsem toužila po něčem, co nikdy neexistovalo

Oddaný tělu bez duše
Nikdy ti nebudu důvěřovat

FACADE OF REALITY - Fasáda skutečnosti
viz. Objetí, které dusí od Marka Jansena

SEIF AL DIN - Meč víry
viz. Objetí, které dusí od Marka Jansena

THE PHANTOM AGONY - Domnělé utrpení

[I. Bezvýchodnost myšlenek]

Nemůžu tě vidět, nemůžu tě slyšet
Existuješ ještě?

Nemůžu tě cítit, nemůžu se tě dotýkat
Existuješ?

Domnělé utrpení

Nemůžu tě okusit, nemůžu na tebe myslet
Existujeme vůbec?

[II. Mezi nadějí a zoufalstvím]

Budoucnost nás nemine
A minulost nedožene přítomnost
Vše co zbývá je stará iluze

Obáváme se všech těch věcí, které se nemůžou stát
Domnělé utrpení

Sníme v noci
Nebo jen sdílíme tu stejnou starou představu?
Jsem obrys osoby, která se potuluje v mých snech

Slzy nebývalé krásy
Odhalují pravdu existence
Všichni jsme sadisté

Letitý rozvoj vědomí
Nás odvedl od podstaty života
Příliš mnoho jsme přemýšleli,
Tak, že naše pudy zvolna vymizí
Ztratí se

Jaký je smysl života
A jaký má význam, když stejně všichni na konci umřeme?
Má smysl se učit nebo máme raději všechno zapomenout?

Slzy nebývalé krásy
Odhalují pravdu existence
Všichni jsme pesimisté

Nauč mě, jak vidět a zbav mě mých pochybností
Co dostaneme je to, co vidíme, domnělé utrpení

[III. Už nikdy více]

Jasnost mé mysli se vyjevila v mých nových snech
Jsem schopna cestovat tam, kam si mé srdce zažádá
V pátrání po vyžití
Tohle je způsob, jak uniknout z našeho neklidu
A vyvinout se
Použij svých představ a vstup do mých snů…

Nevinná můra - část III

29. července 2008 v 20:11 | Kimbbu |  Hodina poezie
Můra je taky jenom nevinná bytost (Z motýlí TRILOGIE) - část III

Tiše ťuká na okno, avšak nikdo neslyší
Ani posté její zkřehlé tělíčko nepotěší
Uklidňující teplo plamene.
Mráz požírá krásu jejích křídel
Snad aby ji ošklivou ďábel nechtěl
A dostala se tak do nebe.

Jenže co je nebe?
Je tam místo i pro malé tvorečky?
Budou opětovat její mizernou lásku?

Když tu náhle lidská ruka sahá na kliku
Otevírá náruč a vítá do svého příbytku
Avšak můra vítaná nebyla, ta ne.
Muž chtěl jen shlédnout na svou milenku
Která kvapně kráčí dole po chodníku,
A okenice se náhle zavírá.

Již křídlo tam měla...
Tam, v teple příbytku
A chybu zvrátit nedokázala.

Nad ránem, za svítání, rodí se nový den
Kdybys jí, pane, moh' dopřát dílek štěstí jen
Tohle však je nenávratné.
Malé stvoření, sotva slunce oči otevřelo
Ztrácí poslední zbytky sil a naději svou zanevřelo
Umírá, není cesty zpět...

Objetí, které dusí od Marka Jansena

28. července 2008 v 15:47 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
MEA CULPA - Můj hřích (Úvod)

O můj Bože, sešli nám naši zásluhu,
Zachraň nás od pekelného ohně, svůdný v nebi
Všechny živé, zvláště ty,
Kteří nejvíce uctívají Tvou domovinu

Na začátku
Nyní a navždy nevyléčitelný
Lidský věk

LEADEN LEGACY - Tíživé dědictví (I. část)

Nemůžu se ohlédnout, protože žiji minulostí
Slzy bez citů vyplňují nespoutané hodiny

Nemůžeme být tím
Co od nás očekáváš
Nemůžeme vidět přes brýle zoufalství
Vyhni se tíživému dědictví

Ti, kteří se odtrhli a připojili k protivníkům
Nevidí, že toto je nikam nedostane
Copak nechápeš, že je to ta samá manipulace
Probuď se a spatři to světlo

"Odsouzen k bloudění v potlačovaných citech"
Tato představa mi překáží v procitnutí

Strach z pokání
Odsouzen k pochlebování

Odsouzen k pochlebování…

FOLLOW IN THE CRY - Následovat v pláči (II. část)

Skrýváš svou nezkrotitelnou
Touhu po moci a násilí
Využíváš výhodu svých nejasných stavů

Strach je zkáza, zkáza nás všech
Místo toho, abychom ničili plevel
Dovolujeme naší činnosti, aby přerostla

Všechny prostředky jsou ospravedlňovány vůlí Alláha

Objímám tě, přijmi mou duši
Podřídím svůj život tvému
Řídit se podle tvých pravidel a zákonů
A následovat tě kamkoli půjdu

Následovat v pláči

Pověs toho kacíře, který se oddával nepočestným myšlenkám
Umlč ho zákony napsanými na pergamenu
Pořádkem dne jsou malomyslné vraždy
Zastoupené konzervativci toužícími po moci

YIELD TO TEMPTATION - Oddat se pokušení (III. část)

Řekli ti, aby ses nepoddával pokušení
A otevřeli svou náruč
Udělej si svůj vlastní závěr…

Nevyzpytatelný nepořádek v mé hlavě
Nenasytnost si nevyhnutelně vezme svou daň
Proč?
Není se kde schovat
Nech mě, ať se osvobodím

Kletba dělá z milionů
Najednou puchýře naší země
Nenasytnost a sebezapření
Příčina nepřerušeného znesvěcování pravdy

Řekli ti, aby ses nepoddával pokušení
Ale nabídli ti jen přetvářku a zkázu

Prokletý přízrak
Přehodí přes lidstvo svůj plášť

Uvězněný v poutech této nauky
Zvrácené duše si přáli být čisté
Těšit se z ohavnosti
Poslední nepokoje budují
Most do nové doby

Přijetí již vybledlých předpokladů
Ze mě nikdy neudělá loutku

Objetí, které dusí…

ADYTA (nekonečné objetí)

Ó zraněný
Rychle přijdi ke mně
Obejmu Tě a Tvé zranění olíznu
Kéž bych Tě měl, má božská lásko

CRY FOR THE MOON - Volat měsíc (IV. část)

Řiď se svým selským rozumem
Nemůžeš se schovávat
Věčně za pohádkami
Jedině odhalováním celé pravdy můžeme navždy odkrýt
Duši této záštity

Naočkované mysli tak často
Obsahují zkažené myšlenky
A dopouštějí se většiny zla, proti kterému kážou

Nepokoušej se mě přesvědčit zprávami od Boha
Obviňuješ nás z hříchů páchaných na nás samotných
Je snadné odsoudit bez toho, aniž by ses podíval sám do zrcadla
V zákulisí se otevírá realita

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout

Panenství bylo ukradeno ve velmi brzkém věku
A zhasínadlo prohraje svou odolnost
Chorobné zneužití síly v edenské zahradě
Kde jablko dostane mladistvou tvář

Nemůžeš nadále skrývat sebe
Za staromódními pohádkami
A nepřestávat umývat ruce v nevinnosti

FACADE OF REALITY - Fasáda skutečnosti (V. část)

Má krev ti již perbibendus sit

Nesmrtelná skvrna (hanba)
Se nikdy nesetře
Kdopak zdvihne a odhalí
Obraz pravdy?

Lidé vytvořili náboženské vynálezy, aby daly jejich životům jiskru naděje
A uvolnili jejich strach z umírání
Lidé vytvořili náboženské záměry
Jen aby se cítili nadřazeně a měli povolení zabíjet

Naše touha zemřít je silnější než všechna vaše touha po životě
Odsud teď není cesty úniku
Jedině pravá víra přežije

Lidé vytvořili náboženské vynálezy, aby daly jejich životům jiskru naděje
A uvolnili jejich strach z umírání
Lidé dělali náboženské výstupy, aby si podmanili a zotročili ostatní
A jenom aby dále bohatli

V dnešním světě je tento hromadný terorismus novým zlem.

Nezáleží na tom, kde umřeme
Nezáleží na tom, že křičíš
Vezmeme tě s sebou

Pro ty, co 11. září ztratili své životy a pro ty co nad nimi truchlí.
Je čas probudit naše síly a vybudovat společnost.
Ať tohle zůstane jejich památkou.

Skrytá ostuda

O zachránce, stále ti budu vděčný
Hrůzný zápach, kam zavedeš ty nesnášenlivé

Klameš sebe vyslovováním mírných slov
Která nezpůsobují žádnou bolest
Rozšiř si obzor jinými názory
Naučenými bez pohrdání

Skrytá ostuda
Která nemůže být nikdy odčiněna
Kdo by měl pozvednout a odhalit
Pozlátko skutečnosti?

Je tam ještě v troskách místo pro nové vroubky?
Skrytá ostuda, která nemůže být nikdy odčiněna
Klameš sebe vyslovováním mírných slov
Obohať se tím, že se sám rozhodneš

Má krev ti již perbibendus sit

SEIF AL DIN - Meč víry (VI. část)

Původ dogmatu - nečeho nevyvratitelného
Se umístil do nového tisíciletí
Hanění démoni byli obejmuti
A vřele přivítáni

Meč víry
Nedostal nikdy ani náznak šance zrezivět
Protože byl vždy udržován ve formě
Ve službě jednoho Všemohoucího

Během historie byly počátky vždy překrouceny
Přes dobré záměry mnoha učedníků, kteří věřili, že důvěra je silná a neovlivnitelná
Většina vůdců vysvětluje stará slova ke svému prospěchu
V pokusu získat vůdcovství a moc
Vždycky se najde nějaký nešťastník, který se zaplete do jejich manipulujících způsobů a škodolibosti
Tohle zneužití víry bude navždy špinit stránky historie
Vykořisťování se bude opakovat a mravní slabost muži zadusí živenou záští…

Trvalá důvěra krmená vírou
Ve zlomyslnosti jiných

Když krásná neskutečnost nabídne svou ruku
Je lepší neztratit sebe ve slepé víře

La Illah Illallah, Mohammed Rasul Allah

LA´PETACH CHATAT ROVETZ (Poslední obejmutí)

DEATH OF A DREAM - Smrt snu (VII. část)

Řídila jsem se tvými pravidly
Poslušný blázen
Označen studem

Má duše trpí tvým nepřátelským postojem
Strpěla jsem tolik ran, uhoď mě tvrdě
Je čas na změnu, musíme to urovnat
Pro tohle jsem zašla tak daleko, tak dalekou cestu

Vytvářet nové zákony a žít nepředepsanými pravidly
Omezují nás

Má duše trpí tvým nepřátelským postojem
Nemůžu to tak nechat

Vytváření nových falší na staré víře, aby se to hodilo tvým představám
To nás popírá

Vytvořil jsi tento svět
Kde poctivost není vítaná
Vytvořil jsi tento svět
Kde se vyučuje neznalost

Vytvořil jsi tento svět
Kde jsem já všechno to, co ty nikdy nebudeš
Zkoušel jsi na mě tyhle moudrosti
Které se nezakládají na pravdě

Opona spadla
Nikdo za ní není
Jedna chyba byla opravena
Ale já jsem stále tady

Náš boj je za námi
Má zranění zanechají stopu
Myslel sis, že to bylo všechno jednoduché
Ale já stále zůstávám

Nevytvořil jsi sebe na ničem jiném než na lžích
Vytvořil jsi sebe takového, že všechna tvá snaha zmizela

Vytvořil jsi sebe
Kde já jsem všechno to, co ty nikdy nebudeš
Klameš mě
A teď tě donutím to všechno spatřit

Opona spadla
Nikdo za ní není
Jedna chyba byla opravena
Ale já jsem stále tady

Náš boj je za námi
Má zranění zanechají stopu
Myslel sis, že to bylo všechno jednoduché
Ale já stále zůstávám

Vezmi mě za ruku, klesám, natahuji se pro tebe

Copak nevidíš, co jsi nám všem udělal?
Mučit mě nebude mít žádné využití

Řídila jsem se tvými pravidly
Poslušný blázen
Označen studem

Tvůj čas vypršel
Beru si, co je moje
Myslel sis, že mě můžeš držet v područí
Svou myslí

Vezmi mě za ruku, klesám, natahuji se pro tebe
V mém umírajícím snu

LIVING A LIE - Žít lež (VIII. část)

Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mě a mou realitu
Jsem muž Boha

Bože, nemůžeš mi dát to, o co tě žádám?

Nevěř tomu, co slyšíš
Věř ve mě a já se objevím
Konečně je tu záchrana

Konečně, chci Tě, odpověz všechny mé otázky

Naděje je jako suchá poušť
Hluboko uvnitř
Odmítl jsi čelit faktům
Ale modlíš se za život
Nacházíš spasení v tomto výrazu
Budeme čekat na den
Kdy začneš končit svou cestu

Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mě a mou realitu
Nekonečnost ve mně

Pane Bože
Spusť nám náš dluh
Spas nás od pekelného ohně
Dostaň do nebe všechny živé
Obzvláště ty, kteří ti jsou milosrdně nejvíce věrní
Ve jménu otce, syna i ducha svatého
Amen

Dej mi naši lež
Lidská síla ji pohltí
Naše vědomí nás dovede k zapomnění
Děti, synové i ty jste viděli
A náš kříž nám dodává naději

Naděje je jako suchá poušť
Hluboko uvnitř
Odmítl jsi čelit faktům
Ale modlíš se za život
Nacházíš spasení v tomto výrazu
Budeme čekat na den
Kdy začneš končit svou cestu
A budeme čekat na den
Objevení, že tu nevede cesta
Nemůžu se dočkat
Tato hra je hořký způsob, jak ukončit tuto lež

FOOLS OF DAMNATION - Blázni zatracení (IX. část)

Jdi do toho, ukloň se autoritě
Konečně jdi do toho

Ty přece věříš, takže můžu říct
Že tě vlastním

Jdi do toho, ukloň se autoritě
Konečně jdi do toho

Ty přece věříš, takže nás můžu nechat modlit se
Za všechny tyto blázny, kteří byli zmateni

Blázne, přijdi ke mně znovu
Jsem tvůj osud, zaznač si má slova
Copak jsi někdy nesouhlasil?
Blázne, poklekni si znovu přede mnou
Jsem tvé utrpení, kráčej mou cestou
Nikdy tě neosvobodím

Žij pro mě
Toužící blázne
Pokloň se autoritě
Žij pro mě
Nebudeš litovat
Zemři pro božstvo

Jdi do toho, ukloň se autoritě
Konečně jdi do toho

Ty přece věříš, takže ukážeš
Všechno, co chceme vidět

Blázne, přijdi ke mně znovu
Jsem tvůj osud, zaznač si má slova
Copak jsi někdy nesouhlasil?
Blázne, poklekni si znovu přede mnou
Jsem tvé utrpení, kráčej mou cestou
Nikdy tě neosvobodím

Pokloň se mi, prostě to udělej
Kráčej mou cestou, jen abys mi sloužil
Pokloň se mi, prostě to udělej
Klekni si přede mnou a podrob se mi

Pokorný odraz před pomalým sestupem
Nikdy více není schopen se vrátit zpátky

Ukloň se mi
Poklona autoritě
Klekni si přede mnou
Dolů pro božstvo
Pojď ke mně, ukloň se mi
Prostě to udělej, před autoritou
Klekni si přede mnou, dolů
Prostě to udělej, před božstvem

Víra je lék
Náboženství je jako opium
Neměl bys raději vůbec myslet
Předtím než začneš myslet o sobě

-Latinský pěvecký sbor-

Blázne, přijdi ke mně znovu
Jsem tvůj osud, zaznač si má slova
Copak jsi někdy nesouhlasil?
Blázne, poklekni si znovu přede mnou
Jsem tvé utrpení, kráčej mou cestou
Nikdy tě neosvobodím

Pokloň se mi, prostě to udělej
A tenhle týpek tohle všechno složil...skvělá práce, gratulujeme, Marku!

Kamelot: Pronásledování (The Haunting)

26. července 2008 v 19:43 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
Ariel (Roy Khan) vysvětluje Marguerite (Simone Simons) jak nejlépe může. Vysvětluje, že ji viděl jako pouhý stín jeho mrtvé lásky, že všechny city, které pro ni chová, jsou pouhá fasáda jeho lásky k Heleně, a že ji nikdy nemůže milovat tak, jako ona jeho. V tragickém a dojemném duetu naléhá, aby odešla a zapomněla na něj. Ale říká, že se možná někdy mohou opět shledat. S tímto odchází a nikdy více už ji nespatří.

Pouze zvuk tvého hlasu
Mě přinutil uvěřit, že jsi byla jí
Úplně jako řeka ruší
Můj vnitřní klid
Jednou jsem uvěřil, že jsem mohl objevit
Pohou stopu její milované duše
Jednou jsem uvěřil, že byla všechno
Až udusila mou víru

Jedné studené zimní noci
Mohu následovat její hlas do řeky
Opusť mě proteď i navždy
Opusť, dokud můžeš

Někde v čase tě najdu a budu tě znovu pronásledovat
Jako vítr zamete zemi
Někde v čase, kde nejsou zanechány žádné ctnosti k obhajobě
Padla jsi hluboko
Byl jsem lhářem v každé debatě
Ovládám síly, které tě dohnaly k nenávisti
Když chlad v mém srdci vymizí
Bude konec
A tiše se odeberu spát

Jak jen se mohlo to poprvé vrátit
Když vzpomínky zůstávají dál a dál
Co mě přinutilo myslet si, že jsi byla jí
Helena je přece mrtvá, mrtvá!
Nic ji nemůže přivést v životu!
Nenamlouvej si, že tě někdy budu milovat
Jednou jsem uvěřil, že odešla
Jsem skrz naskrz zkažený

Opusť mě, opusť proteď i navždy
Opusť, dokud můžeš

Ariel: Následuj mě ve světle
Marguerite: Jako led na jezeře slz, vezmu tě přes něj
Ariel: Nebo mě opusť dnes večer
Zašel jsem příliš daleko, než abych mohl začít znovu
Marguerite: Život opět pohasíná
Oba: S někým jako jsi ty

MANDRAGORA SCREAM

26. července 2008 v 17:01 | Kimbbu |  Metal (všehochuť)
Projekt Mandragora Scream se zrodil v Itálii v roce 1997 z myšlenky současné zpěvačky Morgan Lacroix. Jejich styl se dá popsat jako dark gothic rock. V roce 1999 Morgan sestříhala v italském New Sin studiu demo CD se čtyřmi nahrávkami, které nazvala Promo Track 99. O rok později se seznámila se zpěvákem, kytaristou a skladatelem v jedné osobě Terrym Hornem. Výsledkem této magické umělecké spolupráce je debutové album FAIRY TALES FROM HELL´S CAVES (Pohádky z pekelných jeskyní), které bylo vydáno v roce 2001 pod německou nezávislou společností Nuclear Blast/Capiranha Records. Fairy Tales je rozhodně koncepční album, neboť pojednává o výletu skrz Danteho peklo, které je sužováno vášní, bolestí a šílenstvím a kde se z postavy Virgila překvapivě stane neobvyklý uhrančivý upíří skřítek.

V roce 2002 vydává Mandragora Scream své druhé album A WHISPER OF DEW (Šepot rosy) pod společností Nuclear Blast. Ještě jednou mluvíme o koncepční nahrávce, která se zakládá na poutavém upířím příběhu, který pro kapelu záměrně napsal Julio Angel Olivares Merino, spisovatel zaměřující se na hororovou gotickou literaturu, učitel anglické filozofie na španelské univerzitě Univesidad de Jaen. Z tohoto přívěhu potom Morgan čerpala inspiraci pro texty na celém albu. Obou alb se prodalo celkem přes 24 tisíc kusů, dočkala se také úžasných ohodnocení kritiků rockových časopisů po celém světě.
 • Metal Hammer duben 2003: "Okouzlující upíří koncepční příběh, zplozen španelským spisovatelem Juliem Merinem, představuje základ mimořádnosti A Whisper of Dew, druhého alba skupiny Mandragora Scream, jedné z nejzajímavějších gotických kapel, která se zrodila na našem poloostrově…"
 • Metal Shock březen 2003: "Upevněno úspechem jejich debutového alba Fairy Tales from Hell´s Caves, který jim přinesli kritikové a posluchači, se po dvou letech ticha konečně vrací Mandragora Screams s novým albem A Whisper of Dew…"
 • Rock Sound březen 2003: "Hluboce ponořeni ve svém upířím světě od dob Fairy Tales from Hell´s Caves jsou zpět na scéně Mandragora Scream,aby obnovili svou pozici uznávané kapely. Jejich nejnovější album A Whisper of Dew vytváří odlišné odstíny a atmosféru…"
V březnu 2003 se Mandragora Scream vydala na evropské turné Smell of Rain se skupinou Mortiis. Objevili se v Maďarsku, Slovensku, Itálii, Německu, Francii, Belgii, Nizozemsku, Chorvatsku a ČESKÉ REPUBLICE.

Členové:
Morgan Lacroix - vokály, zadní vokály, čarodějnický jazyk a pohádkový hlas; psaní textů a úpravy
Terry Horn - kytara, vokály, basová kytara, klávesy, programování a úpravy
Brian - bicí (živě)
Lena Drake - basová kytara (živě)
Jack Lowell Halleyn - klávesy (živě)

Diskografie:
2001 - Fairy Tales from Hell´s Caves (Capiranha Records)
2003 - A Whisper of Dew (Nuclear Blast)
2006 - Madhouse (Lunatic Asylum Records)
2007 - Jeanne d´Arc - singl (Lunatic Asylum Records)

Přehled nejkvalitnějších metalových skupin se ženskou zpěvačkou

25. července 2008 v 20:26 | Kimbbu |  Ostatní
 • EPICA - Simone Simons (Nizozemí, symfonický metal)
 • TACERE - Helena Haaparanta (Finsko, progresivní power metal)
 • AFTER FOREVER - Floor Jansen (Nizozemí, symfonický metal)
 • FOREVER SLAVE - Lady Angellyca (Španělsko, symfonický metal)
 • ADOR DORATH - Lenka Machová (Česká Republika, sympho doom death-black metal)
 • LEAVES ´ EYES - Liv Kristine Espenæs (Norsko, symfonický folk metal)
 • VISIONS OF ATLANTIS - Melissa Ferlaak (Rakousko, symfonický power metal)
 • TRISTANIA - Vibeke Stene (Norsko, gotický metal)
 • ELIS - Sabine Dünser (Lichtenštejnsko, gotický metal)

Ludwig van Beethoven

25. července 2008 v 18:02 | Kimbbu
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
-narodil se v Bonnu, vyrůstal ve špatném rodinném prostředí, jeho otec byl alkoholik
-od třinácti let hrál na cembalo a tím živil rodinu, po smrti matky se stará o sourozence
-v roce 1792 odešel do Vídně, kde studoval u Haydna a Salieriho
-učil, působil jako klavírista, komponoval
-za svého života váženým a uznávaným umělcem; od 26 let vada sluchu (ušní choroba), 1816 ohluchl úplně, opouští společenský život, uzavírá se sám do sebe, považován za podivína
-umírá na zápal plic a jaterní chorobu ve Vídni
-po celý život se pořád proti něčemu bouřil, byl rebel, s ničím nebyl spokojený
-jeho hudba je hluboká, opouští hravost, neustálé zdokonalování hotových skladeb
Dílo:
-devět symfonií - 5. OSUDOVÁ, 9. S ÓDOU NA RADOST (Ode to Joy) - text převzat od Schillera, hymna Evropské unie
-klavírní skladby - PRO ELIŠKU (Für Elise)
-32 klavírních sonát - MĚSÍČNÍ SVIT, PATETICKÁ
-klavírní a houslové koncerty
-jedna opera - FIDELIO (téma manželství)
-orchestrální skladby podobné symfonickým básním - EGMONT, STVOŘENÍ PROMETHEOVO
-houslová sonáta JARNÍ

Bedřich Smetana

25. července 2008 v 17:59 | Kimbbu
Bedřich Smetana (1824-1884)
-narodil se v Litomyšli do rodiny sládka, hudbě se věnoval od dětství, od 4 let hrál na housle, od šesti na klavír, studoval na gymnáziu, avšak ne moc úspěšně, vystřídal mnoho škol, dokončil až gymnázium v Plzni, v devatenácti ho přijali do hudebního ústavu
-v roce 1849 si vzal Kateřinu Kolářovou, založil vlastní hudební ústav
-1848 se účastnil revolučního hnutí, bojoval na barikádách (složil i revoluční píseň)
-za studentských let chodíval rád k muzice, kde byl okouzlen polkou - užití v tvorbě
-jeho tři dcery zemřely, aby se vzpamatoval, odjel na čas do Švédska (1856-1861), důvodem byl také "bachův absolutismus" - režim vlády německého kancléře v Čechách
-ve Švédsku vyučoval, dirigoval, skládal, po uvolnění politické situace se vrátil zpátky do Čech, po cestě domů zemřela jeho žena Kateřina, po nějakém čase se oženil s Betynou
-od roku 1861 byl sbormistrem Hlaholu, psal také do Národních listů, stal se předsedou hudební sekce Umělecké besedy a kapelníkem Prozatímního divadla
-v roce 1848 částečně ohluchl, složil cyklus symfonických básní Má vlast a některé opery, potom se přidalo ještě pískání v uších, což ho dohnalo až na psychiatrii
-12.května 1884 umírá na syfilis, na toto výročí se koná každoročně od r.1946 festival Pražské jaro, které začíná básní Vyšehrad z Mé vlasti
Dílo:
-cyklus symfonických básní MÁ VLAST - Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník - zpracovává české pověsti, historická a přírodní témata
-komorní skladby - pouze dva smyčcové kvartety - Z MÉHO ŽIVOTA = e moll (píše ho úplně hluchý, vzpomíná na svou první ženu, motiv osudu, který se na něj valí, pískání v uších v závěru - tón E3); D MOLL
-KLAVÍRNÍ TRIO G MOLL (klavír, housle, cello) - napsal je po smrti svých dcer
-klavírní skladby - LUISINA POLKA, BETTYNA POLKA, JIŘÍNKOVA POLKA
-2 řady ČESKÝCH TANCŮ
-sborová tvorba: mužské sbory - VĚNO, TŘI JEZDCI, MODLITBA, ženské sbory - MÁ HVĚZDA, MODLITBA
-opery: BRANIBOŘI V ČECHÁCH, PRODANÁ NEVĚSTA, DALIBOR, LIBUŠE, DVĚ VDOVY, HUBIČKA, TAJEMSTVÍ, ČERTOVA STĚNA, VIOLA - nedokončená
-v těchto operách dokázal mistrovsky charakterizovat postavy
Význam:
-jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů
-zakladatel české národní hudby a programní hudby (symfonické básně)
-tvůrce národní opery

Leoš Janáček

25. července 2008 v 17:56 | Kimbbu
Leoš Janáček (1854-1928)
-narodil se v Hukvaldech (Lašsko), v brzkém věku mu zemřel otec, byl poslán do brněnského kláštera, věnoval se hudbě, studoval v Praze na varhanické škole, ve Vídni a Lipsku, potom se vrací zpět do Brna, kde zakládá varhanickou školu, ze které se později stává konzervatoř
-ovlivněn moravskou lidovou hudbou, lidskou řečí, hukvaldskými lesy a Ruskem
-učil hudbu a zpěv, byl sbormistrem spolku Besedy brněnské a Svatopluk, organizátor akcí, ředitel školy, folklorista, založil časopis Hudební listy
-oženil se se Zdeňkou Šulcovou, měl i vedlejší poměry
-inspiroval se v Dvořákovi a Smetanovi, někdy nádech impresionismu, rychlé střídání tónin
Dílo:
-opery: JEJÍ PASTORKYŇA, KÁŤA KABANOVÁ, PŘÍBĚHY LIŠKY BYSTROUŠKY, VĚC MAKROPULOS, VÝLETY PANA BROUČKA, Z MRTVÉHO DOMU
-klavírní tvorba: PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
-sborová tvorba: básně Petra Bezruče - MARIČKA, MAGDÓNOVA, KANTOR HALFAL
-orchestrální tvorba: LAŠSKÉ TANCE, TARAS BULBA, SINFONIETTA
-komorní tvorba: LISTY DŮVĚRNÉ - dva smyčcové kvartety, jež věnoval své milence Kamile, POHÁDKA - pro cello a klavír, CAPRICCIO - pro klavír levou rukou a osm dechových nástrojů, ŘÍKADLA - podle obrázků Josefa Lady, text lidové poezie, pro devět hlasů, dechové nástroje a dětský bubínek

Antonín Dvořák

25. července 2008 v 17:53 | Kimbbu
Antonín Dvořák (1841-1904)
-narodil se v Nelahozevsi v rodině řezníka, odmalička se učil hrát na violu, avšak přednostně se musel vyučit řezníkem, v šestnácti odešel studovat na varhanickou školu, poté působil jako violista v Prozatímním divadle, vydělával si jako varhaník, učitel a vychovatel
-v 70.letech získal stipendium a konečně se mohl začít soustředit pouze na skládání
-vzal si Annu Čermákovou, původně byl však zamilovaný do její sestry Josefíny, která ho ale nechtěla
-za života získal mnoho ocenění - Čestný doktorát univerzity v Cambridge (zahanbení Karlovy univerzity, která mu toto ocenění darovala až po této pohnutce), člen České akademie věd a umění
-v roce 1883 byl pozván do Anglie, kde měl předvést své dílo Stabat Mater spolu s 840 účinkujícími (sbor, orchestr) - veliký úspěch, právě za tento čin získal doktorát
-1891 přijal místo profesora na pražské konzervatoři, učil např. Josefa Suka
-v letech 1892-1895 byl pozván do Ameriky, aby pomohl Američanům vytvořit národní hudbu, přijal místo ředitele národní konzervatoře v New Yorku, ohromen velkým městem
-při skládání vycházel z indiánských a černošských kořenů, užíval pentatoniku - řada pěti tónů - jež byla typická pro americký folklor
Dílo:
-symfonie Z NOVÉHO SVĚTA (NOVOSVĚTSKÁ; From the New World) - programní hudba, AMERICKÝ KVARTET - pro smyčcové nástroje, AMERICKÝ PRAPOR, (protože se mu v Americe velice stýskalo po rodné zemi, složil si pro útěchu BIBLICKÉ PÍSNĚ)
*slovanské období - opery: DIMITRIJ (ruský námět), JAKOBÍN (český námět); SLOVANSKÝ KVARTET - miloval Slovany, zdůrazňoval jejich jedinečnost a krásu
-opery: líčení nálad, příroda, lyrické motivy - RUSALKA, ČERT A KÁČA, JAKOBÍN, DIMITRIJ, ARMIDA
-SLOVANSKÉ TANCE - tance slovanských národů, slovanská idea, původně byly napsány jen pro klavír - 2 hráče, ale potom přepsány pro celý orchestr - 2 řady po patnácti tancích - Srbské kolo, ukrajinská Dunka, česká Polka, polská Mazurka
-MORAVSKÉ DVOJZPĚVY - pro dva ženské hlasy alt a soprán s doprovodem klavíru, původně napsány pro Dvořákovu žačku a její služebnou
-symfonické básně: inspirace v Erbenovi - VODNÍK, POLEDNICE, ZLATÝ KOLOVRAT, HOLOUBEK
-klavírní skladby: HUMORESKA
-oratorium SVATÁ LUDMILA
-STABAT MATER - duchovní dílo
-REQUIEM

Carl Orff

25. července 2008 v 17:49 | Kimbbu
Carl Orff (1895-1982)
-německý skladatel, narodil se v Mnichově, pocházel z bavorské rodiny, která byla velice aktivní v německé armádě
-plukovní skupina jeho otce pravděpodobně často hrála skladby mladého Orffa
-jeho nejznámější dílem je divadelní kantáta CARMINA BURANA (založena na 24 básních, které se našly v jedné středověké sbírce) - nejslavnější skladba O FORTUNA otevírá a zakončuje celé představení

Igor F. Stravinskij

25. července 2008 v 17:48 | Kimbbu
Igor Fjodorovič Stravinskij (1882-1971)
-ruský skladatel, roku 1939 emigroval do Ameriky
-ovládal všechny skladatelské styly až po dodekafonii, opíral se také o lidovou hudbu
-ostrý jasný rytmus, vliv jazzu
Dílo:
-balety - SVĚCENÍ JARA (The Rite of Spring), PTÁK OHNIVÁK, PETRUŠKA

Jacques Offenbach

25. července 2008 v 17:45 | Kimbbu
Jacques Offenbach (1819-1880)
-francouzský skladatel a cellista romantické éry, narodil se však v Německu
-zakladatel operety, původním záměrem bylo zesměšnit velké opery a pobouřit snobské obecenstvo
-původem Žid, jeden z nejvlivnějších skladatelů populární hudby v Evropě v 19.století
Dílo:
-operety - ORFEUS V PODSVĚTÍ (kankán), KRÁSNÁ HELENA, PŘÍBĚHY HOFFMANA (skladba Barcarolle)

Johann Ch. Pachelbel

25. července 2008 v 17:43 | Kimbbu
Johann Christoph Pachelbel (1653-1706)
-německý barokní skladatel, varhaník a učitel, dostal na vrchol německou varhanickou školu
-složil mnoho církevních i světských skladeb, na místo nejdůležitějších skladatelů barokní éry jej dostaly jeho sborové předehry (preludia) a fugy
-byl ovlivněn německými (Johann Jakob Froberger, Johann Kaspar Kerll), italskými (Girolamo Frescobaldi, Alessandro Poglietti) a francouzskými skladateli a rovněž také skladateli z norimberské školy
-dával přednost jasnému, nekomplikovanému, kontrapunktickému stylu, který zdůrazňoval melodickou a harmonickou srozumitelnost
Dílo:
-pro klávesy - sbory, fugy, toccaty, preludia, variace
-komorní hudba - KÁNON D-MOLL (Pachelbelův kánon; Canon in D Major), KÁNON C-MOLL PRO VARHANY
-vokální hudba

Petr I. Čajkovskij

25. července 2008 v 17:41 | Kimbbu
Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893)
-slučoval ruskou lidovou hudbu se západní světovou (kromě německé, protože tam působil Wagner, kterého nesnášel)
-vrcholem jeho tvorby jsou symfonie
-třikrát navštívil Prahu, byl zde velmi úspěšný, přátelil se s Dvořákem
-byl homosexuál
Dílo:
-dramatické opery: PIKOVÁ DÁMA, EVŽEN ONĚGIN (dílo od Puškina)
-balety: LOUSKÁČEK (Nutcracker), LABUTÍ JEZERO (Swan Lake), ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (Sleeping Beauty)
-skladba: KLAVÍRNÍ KONCERT B-MOLL (Piano Concerto in B flat minor)

Wolfgang A. Mozart

25. července 2008 v 17:39 | Kimbbu
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
-narodil se v Salzburgu, již od dětství byl geniálním dítětem, v šesti letech začal skládat své první skladbičky, jeho otec Leopold byl taky hudebník - pro malého Wolfiho a jeho starší sestru zorganizoval tříleté turné po Evropě, chtěl z jejich talentu vytěžit peníze
-ve dvanácti letech napsal svou první operu Bastion a Bastienka
-hodně cestoval - po Itálii, Francii, Německu, Anglii, seznamoval se s tamější hudbou, kterou se potom nechával ovlivnit
-poté se vratil do Salzburgu, kde vstoupil do služby arcibiskupa, po roztržce s ním však odešel pryč do Vídně, kde působil jako svobodný umělec
-byl ovlivněn hudbou Haydna a Myslivečka
-dvakrát podnikl cestu do Prahy, kde byl velice oblíbený - pro české diváky napsal operu Don Giovani, po celou dobu v Praze bydlel u manželů Duškových
-ke konci života zažíval těžké stavy, byl vyčerpaný, měl zdravotní problémy, po smrti jej pohřbili do společného hrobu - v období před svou smrtí napsal Requiem, věděl, že už se mu dny krátí
Dílo:
-REQUIEM - části DIES IRAE (Den hněvu) a LACRIMOSA jsou nejznámější (Lacrimosu převzali Evanescence) - vokálně instrumentální skladba napsaná pro sóla, orchestr a sbor
-opery: FIGAROVA SVATBA (The Marriage of Figaro), DON GIOVANNI, KOUZELNÁ FLÉTNA (The Magic Flute), COSI FAN TUTTE, KORUNOVACE TITTA, ÚNOS ZE SERAILU
-serenáda - večerní hudba: MALÁ NOČNÍ HUDBA (A Little Night Music)
-symfonie (50): Pražská, Jupiterská (Jupiter)
-koncerty: pro různé nástroje - klavír, housle, dechové…
-sonáty: pro různé nástroje

Johann S. Bach

25. července 2008 v 17:04 | Kimbbu
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
-narodil se v Eisenachu, byl luteránského vyznání, protestant
-pocházel z hudební rodiny - otec měl vlastní kapelu
- v deseti letech mu zemřeli rodiče, do patnácti ho vychovával bratr, potom získal stipendium zpěváka, vynikal jako virtuóz na klávesové nástroje, získal místo varhaníka
-ve 23 letech odešel do Výmaru, kde pracoval na dvoře dvou vévodů, jeho příjmy se zdvojnásobily, získal titul "koncertní mistr"
-potom odešel do Köthenu, kde působil u knížete Leopolda, následně se ocitl v Lipsku, pobýval tam až do roku 1723 - vznikají tu jeho vrcholná díla (Mše h moll)
-působil jako kapelník a kantor v kostele Sv. Tomáše
-většinu života strávil v Německu, čtyři z jeho synů se stali hudebníky (dohromady měl 20 dětí), byl dvakrát ženatý, po jeho smrti upadla celá jeho tvorba v zapomnění - znovu se na ni upozornilo až v 19. století v romantismu
Dílo: napsal přes tisíc skladeb - duchovní i světské
-varhanní tvorba (246 skladeb) - psal preludia, fugy, sonáty i toccaty - TOCCATA A FUGA D MOLL
-vokálně-instrumentální tvorba - MATOUŠOVY PAŠIJE (zhudebněný text evangelií, popisují umučení Krista; napsána pro orchestr, varhany, sóla a dva sbory), JANOVY PAŠIJE, MŠE H MOLL (věnoval ji všem katolíkům), vánoční a velikonoční oratorium, kantáty, skladba AVE MARIA
-klavírní tvorba - TEMPEROVANÝ KLAVÍR (dva svazky po 24 preludiích a fug ve všech tóninách - 12 durových a 12 molových tónin), ANGLICKÉ/FRANCOUZSKÉ/NĚMECKÉ SUITY, KNÍŽKA PRO ANNU MAGDALENU BACHOVOU
-komorní tvorba (pro menší počet hráčů - suity, sonáty - pro housle, cello a flétnu s doprovodem continua - část AIR ze suity D MOLL ("MELODIE NA STRUNĚ G")
-koncerty - pro housle, klavír, flétnu + doprovod orchestru - ŠEST BRANIBORSKÝCH KONCERTŮ, HUDEBNÍ OBĚTINA (obsahuje osm kánonů, tři fugy, triovou sonátu, tématem je fantazie), UMĚNÍ FUGY(nedokončené dílo, čtyři kánony, patnáct fug; pohrává si s písmeny ze svého jména "B-A-C-H")

Ador Dorath: Rosa (Růže)

24. července 2008 v 15:56 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
Never doubt the truth of symbols,
They are the only things man has with which to orient himself in the world.

I though that I was on the beginning of a journey
I though that I understood the rose in bloom
The rose in bloom
Because a rose, a rose is a rose
And when I had the secret within the reach.

When we read the signs, when we saw the omen
There´s no choice but stay silent, stay silent
There´s no more choice

And when I had the secret within the reach
Something inside me became quiet.
I was struck, I was struck dumb.

I have come to believe that the whole world is
An enigma, a harmless enigma
That is made terrible by our own mad attempt to interpret it
As if though it had an underlying truth.
Yesterday´s rose endures in its name,
We hold empty names.

I though that I was on the beginning of a journey
I though that I understood the rose in bloom

Nothing does, nothing does, nothing does not exist.

The order that your mind imagines
is like a net, or like a ladder
Built to attain something
But afterwards you must
Throw the ladder away
Because you discover that
Even if it was useful
It was meaningless...
The only things that are useful
Are instruments to be thrown

Stat rosa pristina nomme nomina nuda tenemus.

"Nothing does not exist"
Sounded in the space
The words were of purple color
And I recollected
That the world was made of fire
There is no need for words
Even though we have read the signs
Even though we have deciphered the alphabet
Even though we have revealed the omen
There is no choice but to be silent.

PŘEKLAD:

Nikdy nepochybuj o pravých významech symbolů,
Díky těm jediným se může člověk orientovat ve světě.

Myslel jsem, že jsem byl na začátku cesty,
Myslel jsem, že jsem porozuměl rozkvetlé růži
Protože růže je jenom růže
Až jsem měl tajemství na dosah.

Když jsme přečetli znamení, když jsme uviděli věštbu
Nemůžeme jinak, než být potichu.

Když jsem měl tajemství na dosah,
Něco ve mně utichlo.
Udeřila mě hloupost.

Uvěřil jsem, že celý svět je záhada,
Nevinná záhada, která se zdá příšernou
Jen kvůli našim šíleným pokusům ji vysvětlit
Protože si myslíme, že ukrývá nějakou zásadní pravdu.
Včerejší růže vytrvala ve svém jméně,
Máme prázdná jména.

Nic neexistuje.

Příkaz, aby si tvá mysl představovala
Je jako síť nebo jako žebřík
Postavený, aby něčeho dosáhl
Ale potom musíš žebřík odhodit pryč
Protože jsi objevil, že i když to bylo užitečné,
Bylo to bezvýznamené
Jediná užitečná věc
Je odhodit nástroje

"Nic neexistuje" zní vesmírem,
Slova měla fialovou barvu
A já jsem si vzpomněl,
Že svět byl vyroben z ohně,
Už více nepotřebujeme slova,
Třebaže jsme přečetli znamení,
Třebaže jsme rozluštili abecedu,
Třebaže jsme odhalili věštbu,
Nezbývá nám, než být potichu.

Tacere: Hlas v temnotě (A Voice in the Dark)

23. července 2008 v 21:37 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
Ve stínech listů pralesa
Odrazy vzdáleného světla
Svůdná nebeská píseň
Volá světlo vedoucí do nebe

Temný, velmi intenzivní, klečící na zemi
Svírá půdu! Mění se na prach
Zoufalé prsty chytají - nic.

Unikání tak děsivé představě
Toulání se přes travnatou louku
Na mlhavé půdě sedí havran
V opovržení tiše zírá, říká:
Obyvatel cesty démonů, konečně obyvatel země
Nikdy se neboj ďáblovy smlouvy
Buď součástí ohromné podstaty života

Jsme píšťaly žijící slabosti:
Hlas v temnotě, tak silný a přesto tak křehký
Nyní se dotkni hadího jazyka a pociť opravdovou úlevu
Květina musí vadnout, květina musí zemřít