Místo zasvěcené nejen severským končinám aneb Manev blir mett før øynene :)
PĚKNĚ VÁS VÍTÁM VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ ;D POHODLNĚ SE USAĎTE A ZKOUMEJTE JAK JE LIBO...ČÍM DÉLE, TÍM LÉPE :))) ZDRAVÍ KIMBBU

Objetí, které dusí od Marka Jansena

28. července 2008 v 15:47 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
MEA CULPA - Můj hřích (Úvod)

O můj Bože, sešli nám naši zásluhu,
Zachraň nás od pekelného ohně, svůdný v nebi
Všechny živé, zvláště ty,
Kteří nejvíce uctívají Tvou domovinu

Na začátku
Nyní a navždy nevyléčitelný
Lidský věk

LEADEN LEGACY - Tíživé dědictví (I. část)

Nemůžu se ohlédnout, protože žiji minulostí
Slzy bez citů vyplňují nespoutané hodiny

Nemůžeme být tím
Co od nás očekáváš
Nemůžeme vidět přes brýle zoufalství
Vyhni se tíživému dědictví

Ti, kteří se odtrhli a připojili k protivníkům
Nevidí, že toto je nikam nedostane
Copak nechápeš, že je to ta samá manipulace
Probuď se a spatři to světlo

"Odsouzen k bloudění v potlačovaných citech"
Tato představa mi překáží v procitnutí

Strach z pokání
Odsouzen k pochlebování

Odsouzen k pochlebování…

FOLLOW IN THE CRY - Následovat v pláči (II. část)

Skrýváš svou nezkrotitelnou
Touhu po moci a násilí
Využíváš výhodu svých nejasných stavů

Strach je zkáza, zkáza nás všech
Místo toho, abychom ničili plevel
Dovolujeme naší činnosti, aby přerostla

Všechny prostředky jsou ospravedlňovány vůlí Alláha

Objímám tě, přijmi mou duši
Podřídím svůj život tvému
Řídit se podle tvých pravidel a zákonů
A následovat tě kamkoli půjdu

Následovat v pláči

Pověs toho kacíře, který se oddával nepočestným myšlenkám
Umlč ho zákony napsanými na pergamenu
Pořádkem dne jsou malomyslné vraždy
Zastoupené konzervativci toužícími po moci

YIELD TO TEMPTATION - Oddat se pokušení (III. část)

Řekli ti, aby ses nepoddával pokušení
A otevřeli svou náruč
Udělej si svůj vlastní závěr…

Nevyzpytatelný nepořádek v mé hlavě
Nenasytnost si nevyhnutelně vezme svou daň
Proč?
Není se kde schovat
Nech mě, ať se osvobodím

Kletba dělá z milionů
Najednou puchýře naší země
Nenasytnost a sebezapření
Příčina nepřerušeného znesvěcování pravdy

Řekli ti, aby ses nepoddával pokušení
Ale nabídli ti jen přetvářku a zkázu

Prokletý přízrak
Přehodí přes lidstvo svůj plášť

Uvězněný v poutech této nauky
Zvrácené duše si přáli být čisté
Těšit se z ohavnosti
Poslední nepokoje budují
Most do nové doby

Přijetí již vybledlých předpokladů
Ze mě nikdy neudělá loutku

Objetí, které dusí…

ADYTA (nekonečné objetí)

Ó zraněný
Rychle přijdi ke mně
Obejmu Tě a Tvé zranění olíznu
Kéž bych Tě měl, má božská lásko

CRY FOR THE MOON - Volat měsíc (IV. část)

Řiď se svým selským rozumem
Nemůžeš se schovávat
Věčně za pohádkami
Jedině odhalováním celé pravdy můžeme navždy odkrýt
Duši této záštity

Naočkované mysli tak často
Obsahují zkažené myšlenky
A dopouštějí se většiny zla, proti kterému kážou

Nepokoušej se mě přesvědčit zprávami od Boha
Obviňuješ nás z hříchů páchaných na nás samotných
Je snadné odsoudit bez toho, aniž by ses podíval sám do zrcadla
V zákulisí se otevírá realita

Věčné ticho volá po spravedlnosti
Odpuštění není na prodej
Ani vůle zapomenout

Panenství bylo ukradeno ve velmi brzkém věku
A zhasínadlo prohraje svou odolnost
Chorobné zneužití síly v edenské zahradě
Kde jablko dostane mladistvou tvář

Nemůžeš nadále skrývat sebe
Za staromódními pohádkami
A nepřestávat umývat ruce v nevinnosti

FACADE OF REALITY - Fasáda skutečnosti (V. část)

Má krev ti již perbibendus sit

Nesmrtelná skvrna (hanba)
Se nikdy nesetře
Kdopak zdvihne a odhalí
Obraz pravdy?

Lidé vytvořili náboženské vynálezy, aby daly jejich životům jiskru naděje
A uvolnili jejich strach z umírání
Lidé vytvořili náboženské záměry
Jen aby se cítili nadřazeně a měli povolení zabíjet

Naše touha zemřít je silnější než všechna vaše touha po životě
Odsud teď není cesty úniku
Jedině pravá víra přežije

Lidé vytvořili náboženské vynálezy, aby daly jejich životům jiskru naděje
A uvolnili jejich strach z umírání
Lidé dělali náboženské výstupy, aby si podmanili a zotročili ostatní
A jenom aby dále bohatli

V dnešním světě je tento hromadný terorismus novým zlem.

Nezáleží na tom, kde umřeme
Nezáleží na tom, že křičíš
Vezmeme tě s sebou

Pro ty, co 11. září ztratili své životy a pro ty co nad nimi truchlí.
Je čas probudit naše síly a vybudovat společnost.
Ať tohle zůstane jejich památkou.

Skrytá ostuda

O zachránce, stále ti budu vděčný
Hrůzný zápach, kam zavedeš ty nesnášenlivé

Klameš sebe vyslovováním mírných slov
Která nezpůsobují žádnou bolest
Rozšiř si obzor jinými názory
Naučenými bez pohrdání

Skrytá ostuda
Která nemůže být nikdy odčiněna
Kdo by měl pozvednout a odhalit
Pozlátko skutečnosti?

Je tam ještě v troskách místo pro nové vroubky?
Skrytá ostuda, která nemůže být nikdy odčiněna
Klameš sebe vyslovováním mírných slov
Obohať se tím, že se sám rozhodneš

Má krev ti již perbibendus sit

SEIF AL DIN - Meč víry (VI. část)

Původ dogmatu - nečeho nevyvratitelného
Se umístil do nového tisíciletí
Hanění démoni byli obejmuti
A vřele přivítáni

Meč víry
Nedostal nikdy ani náznak šance zrezivět
Protože byl vždy udržován ve formě
Ve službě jednoho Všemohoucího

Během historie byly počátky vždy překrouceny
Přes dobré záměry mnoha učedníků, kteří věřili, že důvěra je silná a neovlivnitelná
Většina vůdců vysvětluje stará slova ke svému prospěchu
V pokusu získat vůdcovství a moc
Vždycky se najde nějaký nešťastník, který se zaplete do jejich manipulujících způsobů a škodolibosti
Tohle zneužití víry bude navždy špinit stránky historie
Vykořisťování se bude opakovat a mravní slabost muži zadusí živenou záští…

Trvalá důvěra krmená vírou
Ve zlomyslnosti jiných

Když krásná neskutečnost nabídne svou ruku
Je lepší neztratit sebe ve slepé víře

La Illah Illallah, Mohammed Rasul Allah

LA´PETACH CHATAT ROVETZ (Poslední obejmutí)

DEATH OF A DREAM - Smrt snu (VII. část)

Řídila jsem se tvými pravidly
Poslušný blázen
Označen studem

Má duše trpí tvým nepřátelským postojem
Strpěla jsem tolik ran, uhoď mě tvrdě
Je čas na změnu, musíme to urovnat
Pro tohle jsem zašla tak daleko, tak dalekou cestu

Vytvářet nové zákony a žít nepředepsanými pravidly
Omezují nás

Má duše trpí tvým nepřátelským postojem
Nemůžu to tak nechat

Vytváření nových falší na staré víře, aby se to hodilo tvým představám
To nás popírá

Vytvořil jsi tento svět
Kde poctivost není vítaná
Vytvořil jsi tento svět
Kde se vyučuje neznalost

Vytvořil jsi tento svět
Kde jsem já všechno to, co ty nikdy nebudeš
Zkoušel jsi na mě tyhle moudrosti
Které se nezakládají na pravdě

Opona spadla
Nikdo za ní není
Jedna chyba byla opravena
Ale já jsem stále tady

Náš boj je za námi
Má zranění zanechají stopu
Myslel sis, že to bylo všechno jednoduché
Ale já stále zůstávám

Nevytvořil jsi sebe na ničem jiném než na lžích
Vytvořil jsi sebe takového, že všechna tvá snaha zmizela

Vytvořil jsi sebe
Kde já jsem všechno to, co ty nikdy nebudeš
Klameš mě
A teď tě donutím to všechno spatřit

Opona spadla
Nikdo za ní není
Jedna chyba byla opravena
Ale já jsem stále tady

Náš boj je za námi
Má zranění zanechají stopu
Myslel sis, že to bylo všechno jednoduché
Ale já stále zůstávám

Vezmi mě za ruku, klesám, natahuji se pro tebe

Copak nevidíš, co jsi nám všem udělal?
Mučit mě nebude mít žádné využití

Řídila jsem se tvými pravidly
Poslušný blázen
Označen studem

Tvůj čas vypršel
Beru si, co je moje
Myslel sis, že mě můžeš držet v područí
Svou myslí

Vezmi mě za ruku, klesám, natahuji se pro tebe
V mém umírajícím snu

LIVING A LIE - Žít lež (VIII. část)

Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mě a mou realitu
Jsem muž Boha

Bože, nemůžeš mi dát to, o co tě žádám?

Nevěř tomu, co slyšíš
Věř ve mě a já se objevím
Konečně je tu záchrana

Konečně, chci Tě, odpověz všechny mé otázky

Naděje je jako suchá poušť
Hluboko uvnitř
Odmítl jsi čelit faktům
Ale modlíš se za život
Nacházíš spasení v tomto výrazu
Budeme čekat na den
Kdy začneš končit svou cestu

Nevěř tomu, co vidíš
Věř ve mě a mou realitu
Nekonečnost ve mně

Pane Bože
Spusť nám náš dluh
Spas nás od pekelného ohně
Dostaň do nebe všechny živé
Obzvláště ty, kteří ti jsou milosrdně nejvíce věrní
Ve jménu otce, syna i ducha svatého
Amen

Dej mi naši lež
Lidská síla ji pohltí
Naše vědomí nás dovede k zapomnění
Děti, synové i ty jste viděli
A náš kříž nám dodává naději

Naděje je jako suchá poušť
Hluboko uvnitř
Odmítl jsi čelit faktům
Ale modlíš se za život
Nacházíš spasení v tomto výrazu
Budeme čekat na den
Kdy začneš končit svou cestu
A budeme čekat na den
Objevení, že tu nevede cesta
Nemůžu se dočkat
Tato hra je hořký způsob, jak ukončit tuto lež

FOOLS OF DAMNATION - Blázni zatracení (IX. část)

Jdi do toho, ukloň se autoritě
Konečně jdi do toho

Ty přece věříš, takže můžu říct
Že tě vlastním

Jdi do toho, ukloň se autoritě
Konečně jdi do toho

Ty přece věříš, takže nás můžu nechat modlit se
Za všechny tyto blázny, kteří byli zmateni

Blázne, přijdi ke mně znovu
Jsem tvůj osud, zaznač si má slova
Copak jsi někdy nesouhlasil?
Blázne, poklekni si znovu přede mnou
Jsem tvé utrpení, kráčej mou cestou
Nikdy tě neosvobodím

Žij pro mě
Toužící blázne
Pokloň se autoritě
Žij pro mě
Nebudeš litovat
Zemři pro božstvo

Jdi do toho, ukloň se autoritě
Konečně jdi do toho

Ty přece věříš, takže ukážeš
Všechno, co chceme vidět

Blázne, přijdi ke mně znovu
Jsem tvůj osud, zaznač si má slova
Copak jsi někdy nesouhlasil?
Blázne, poklekni si znovu přede mnou
Jsem tvé utrpení, kráčej mou cestou
Nikdy tě neosvobodím

Pokloň se mi, prostě to udělej
Kráčej mou cestou, jen abys mi sloužil
Pokloň se mi, prostě to udělej
Klekni si přede mnou a podrob se mi

Pokorný odraz před pomalým sestupem
Nikdy více není schopen se vrátit zpátky

Ukloň se mi
Poklona autoritě
Klekni si přede mnou
Dolů pro božstvo
Pojď ke mně, ukloň se mi
Prostě to udělej, před autoritou
Klekni si přede mnou, dolů
Prostě to udělej, před božstvem

Víra je lék
Náboženství je jako opium
Neměl bys raději vůbec myslet
Předtím než začneš myslet o sobě

-Latinský pěvecký sbor-

Blázne, přijdi ke mně znovu
Jsem tvůj osud, zaznač si má slova
Copak jsi někdy nesouhlasil?
Blázne, poklekni si znovu přede mnou
Jsem tvé utrpení, kráčej mou cestou
Nikdy tě neosvobodím

Pokloň se mi, prostě to udělej
A tenhle týpek tohle všechno složil...skvělá práce, gratulujeme, Marku!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama