Místo zasvěcené nejen severským končinám aneb Manev blir mett før øynene :)
PĚKNĚ VÁS VÍTÁM VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ ;D POHODLNĚ SE USAĎTE A ZKOUMEJTE JAK JE LIBO...ČÍM DÉLE, TÍM LÉPE :))) ZDRAVÍ KIMBBU

Září 2008

EPICA: Façade of Reality (včetně projevu Tonyho Blaira)

25. září 2008 v 20:24 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit

Macula aeterintatis
Numquam detergenda
Quisnam surget et deteget
Imaginem veritates ?

People created religious inventions
To give their lives a glimmer of hope
And to ease their fear of dying
And people created religious intentions
Only to feel superior and to have a license to kill

Our desire to die is stronger
Than all your desire for life
There is no getting away from it now
Only true faith survives

People created religious inventions
To give their lives a glimmer of hope
And to ease their fear of dying
And people created religious ascensions
To subject the others and to enslave, just to further enrich themselves

Our desire to die is stronger... (x2)

Tony Blair:
This mass terrorism is the new evil in our world today.

It doesn't matter where we die
It doesn't matter that you cry
We will take you with us

It doesn't matter where we die
It doesn't matter that you cry

Tony Blair:
For those people who lost their lives on 11th September and those that mourn them;
now is the time for the strength to build that community.
Let that be their memorial.

A disgrace on the beyond

O servator, sempiterne
Te grati coluimus,
Odor atrox quo nons superfundis intolerabilis est

Deceive yourself by yielding to soft words that cause no pain
Enrich yourself with different views
Learned without disdain

A disgrace on the beyond
That can never be undone
Who shall rise and unveil
The Facade of Reality?

Deceive yourself by yielding...

Is there still room for new dents in old wrecks?
A disgrace on the beyond that can never be undone
Deceive yourself by yielding to soft words
Enrich yourself by making up your own mind

Sanguis meus tibi non iam perbibendus sit (x2)

Imperia: Broken Wings

8. září 2008 v 20:07 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
Nádherná, propracovaná píseň :)

An unbreakable heart, cause it's already broken
Empty eyes, cause my soul got stolen
My skin as ice, cause I don't get touched by warm
My skin as ice, day and night both so empty

Broken wings, the wind touches my face
Silent scream - a silent scream in the night

Wanna dance naked in the rain
The drops like fingertips on my body
A forgotten smile but it's still in me
Where is kept, away...
Dreams come to me at day, wishes at night
Both holding around me

As I...
As I spread my...

Broken wings, the wind touches my face
Silent scream - a silent scream in the night

Will the time bring back what was in me,
what I missed that got lost
What seemed to be real was just
an illusion that got found

Broken wings, broken wings
the wind touches my face
Silent scream, a silent scream
in the night

Take my hand
I'll lead you out of no man´s hand
Please take my hand
Take my hand

ZLOMENÁ KŘÍDLA:

Srdce, jež nejde zlomit, protože už bylo zlomeno
Prázdné oči, protože má duše byla ukradena
Má kůže jako led, protože se mě nedotklo teplo
Má kůže jako led, den i noc jsou tak prázdné

Zlomená křídla, vítr se dotýká mé tváře
Tichý výkřik - tichý výkřik v noci

Chtěla bych tančit nahá v dešti
Kapky deště jako špičky prstů
Zapomenutý úsměv, ale stále je ve mně
Kde se zdržel...
Sny přicházejí ve dne, přání v noci
Zůstávají kolem

Jak jsem...
Jak jsem rozpěla svá...

Zlomená křídla, vítr se dotýká mé tváře
Tichý výkřik - tichý výkřik v noci

Přinese čas nazpět co bylo ve mně?
Co jsem postrádala, když se ztratilo
Co se zdálo skutečné bylo pouhou
Představou, která se objevila

Vezmi mě za ruku
Vyvedu tě ven z rukou bezvýznamného člověka
Prosím, vezmi mě za ruku

Dracula trochu jinak

8. září 2008 v 18:40 | Kimbbu |  Ostatní
Jak je známo z klasického zpracování od Brama Stokera, Dracula je na konci knihy zabit - přesněji upálen, avšak spisovatelka Jenny Nowak tento fakt přešla bez povšimnutí a se svou fantazií dala vzniknout novému zpracování již světově proslulého vampýrského románu. Její Bela (celým jménem kníže Vlad Bela Denszö Dracula), přeživ jednu dočasnou smrt, která se odehraje v kostele, žije dále poté, co jej v sutinách objeví jeden chudý rumunský mladík. S jeho pomocí, kterou činí notná dávka krve, se zase brzy postaví na nohy a utvrdí se v přestěhování do daleké země, tentokráte to však není Anglie, nýbrž Spojené Státy.

Dracula se v této knize projevuje jako snad kterákoli jiná lidská bytost se srdcem stvořeným pro lásku, i když je to přece jen nemrtvý. Po svém znovuzrození se nedokáže zbavit myšlenek na svou lásku Liane, jež zahynula v již zmiňovaném kostele. Žádná jiná se neděsila jeho touhy po krvi. Jak jen mu teď v jeho studeném a trpkém životě chybí! Ale smrtelnou bytost zpátky navrátit nelze, s tím se musí smířit. Zbyla mu po ní už jen ztrouchnivělá kostra, i když v jeho očích stále nepozbyla své krásy.

Když bych se měla soustředit na vlastnosti, kterými se Bela liší od Stokerova Draculy, zajisté v tom sehraje roli sluneční svit. Pro Belu znamená světlo něco mučivého, spalujícího, sužuje ho jako ta nejtěžší choroba. Když je vystaven Slunci, nemůže skoro pohnout rty, natožpak chodit, a je odkázán na pomoc svého věrného komorníka. Avšak jakmile se Slunce schová, Bela pln elánu vyskočí, až se lidé diví, kde se v něm najednou ta energie bere. Proto se raději přes den zdržuje v temných prostorách a vyčkává, až bude moci z brlohu ven.

Dále stojí za zmínku jeho zaplanutí pro kulturní život. Náhodou se dostane na konkurz v jednom americkém divadle a jelikož se jedná o roli samotného Draculy, kdo jiný by se na tento post hodil lépe než sám Dracula osobně? ;D Samozřejmě že nemůže vystupovat pod svým vlastním jménem, v Americe by mu to stejně nikdo neuvěřil, ti všechno považují za pouhou hru, takže se vydává za jednoho maďarského zbohatlíka jménem Bela Lugosi (Lugos je obec, ve které kdysi Dracula přenocoval a kde také poznal svou životní lásku Liane). Pokud jste světaznalí, pak vám jistě neunikne shodnost jména s jedním reálným maďarským hercem, který se dokonce proslavil jako "ten, jenž hrával Draculu". Autorka má tento příběh opravdu velice chytře promyšlený.
Více už dodávati nemusím, kdo chce, přečte si sám, já osobně bych tuto knihu doporučila, poněvadž je psána velmi chytlavě a je velice zajímavé sledovat dění Draculy zase z jiného úhlu pohledu :).

Zdroj: román "Nemrtvý" od Jenny Nowak

Užitečné výrazy v norštině

7. září 2008 v 17:31 | Kimbbu |  Norsko
Zdroj: Průvodce do kapsy - Oslo + Bergen a norské fjordy (Vřele doporučuji tuto brožurku vlastnit, jelikož je pěkně zpracovaná a obsahuje nádherné fotografie, příjemná na pohled je i malá vazba knížečky. Jak lituji, že si ji nemůžu nechat, je jenom zapůjčená z knihovny. Co všechno se tam nedá najít :) )
*Výslovnost některých písmen:
æ - jako stažené "e" nebo německé "ä" nebo jako otevřené "a"
å - jako německé "ö"
ø - "ó"
Pozn. Jenom si nejsem jistá, zda není výslovnost å a ø přehozená, protože v "Dětech z Bullerbynu" se čte å jako "ó". Švédština jako norština :)
Při dalším zkoumání svou domněnku musím potvrdit, ano, skutečně je tomu tak, výslovnost obou písmen autoři museli omylem přehodit :)
Rozhodla jsem se, že se do závorky budu snažit vepisovat výslovnost, tak kdyžtak omluvte mé mýlky :))
ano/ne - ja/nei (ja/naj)
prosím/děkuji - væer så snill/takk (vér só snyl/tak)
kde/kdy/jak - hvor/når/hvordan (vor/nór/vordan)
jak dlouho/jak daleko - hvor lenge/hvor langt (už mě to přestalo bavit:))
včera/dnes/zítra - i går/i dag/i morgen
den/týden/měsíc/rok - dag/uke/måned/år
vlevo/vpravo - venstre/høyre
dobře/špatně - bra/dårlig
levný/drahý - billig/dyr
horký/studený - varm/kald
starý/nový - gammel/ny
Mluví tady někdo německy/anglicky? - Er det noen her som snakker tysk/engelsk? (Er dé nuen hér som snakr tyš/englš?)
Co to znamená? - Hva betyr dette?
Nerozumím. - Jeg forstår ikke. (Jäj fořtór ike.)
Pane vrchní!/Slečno! - Kelner!/Frøken!
Chtěl/a bych... - Jeg vil gjerne ha... (Jäj víl jérne há...)
Kolik to stojí? - Hvor mye koster det?
OkaMžik. - Et øyeblikk. (Et éjeblik)
Kolik je hodin? - Hvor mange er klokken?
Kde jsou toalety? - Hvor er toalettet?
Můžete mi pomoci? - Kan De hjelpe meg? (Kan de jelpe mäj?)