Místo zasvěcené nejen severským končinám aneb Manev blir mett før øynene :)
PĚKNĚ VÁS VÍTÁM VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ ;D POHODLNĚ SE USAĎTE A ZKOUMEJTE JAK JE LIBO...ČÍM DÉLE, TÍM LÉPE :))) ZDRAVÍ KIMBBU

Listopad 2008

Amberian Dawn - výběr textů

28. listopadu 2008 v 21:59 | Kimbbu |  Texty a překlady písníRIVER OF TUONI - Tuonelská řeka

*Tuonelská řeka černé barvy oddělovala říši živých a mrtvých. Tato řeka skýtala jedinou možnost, jak z říše mrtvých uprchnout. Na dně byly jedovaté zmije a meče.
* Tuoni byl Bůh podsvětí, vládce říše mrtvých. Vítal mrtvé, doprovázel je a symbolicky jim nasazoval rukavice. Poroučel skupině duchů, kteří se starali o přirozenou smrt, ale také vraždili apod.

Along the black death-land river
The mother runs and tries to find her son.
Searching for her lost hero she wades the river deep to her belt in mud.

Chorus:
Oh! Heavy-hearted am I
-Tuoni has taken my son!
Oh! Heavy-hearted am I
-Tuoni has taken my son!

Fear in her heart she calls her son,
as she rakes the Tuoni river and sees the black swan.
Now she wades the river deeper to deathlands shoals and shallows and finds her son.
Chorus

Solo

Chorus

(Překlad:)

Podél černé řeky blízko území mrtvých
Běží matka, snaží se najít svého syna
Hledajíc svého ztraceného hrdinu, brodí se hluboko v řece po pás v bahně

Ó! Jak jsem zarmoucená
Tuoni si vzal mého syna!

Se strachem v srdci volá svého syna
Přitom pátrá v tuonelské řece a vidí černou labuť
Právě se brodí ještě hlouběji v mělčinách země mrtvých a nachází svého syna

LULLABY - Ukolébavka

Deep in the earth land of dead…… the dead are welcoming their king!
Deep in the earth lies a new born baby boy… the dead are welcoming their king!

Hush, o precious child! Among the dead you rest in peace.
Hush, o infant king! The dead salute the son of darkness!

Ruler of dead sleeps on the breast of the beast……… the corps are ready and awake!
Doom shall face earth upon your ascension……..the corps are ready and awake!

Chorus

You black-souled son of mine you'll reign the mighty kingdom of the dead
You'll make your mother proud, so sleep and dream until comes Night!

Chorus

(Překlad:)

Hluboko v zemi mrtvých…mrtví vítají svého krále!
Hluboko v zemi leží právě narozený chlapec…mrtví vítají svého krále!

Utiš se, drahé dítě! Mezi mrtvými odpočíváš v pokoji.
Utiš se, mladistvý králi! Mrtví zdraví syna temnot!

Vládce mrtvých spí na hrudi netvora…sbor je připraven a probuzen!
Zkáza musí čelit zemi při svém výstupu…sbor je připraven a probuzen!

Ty můj synu s černou duší, budeš vládnout mocné říši mrtvých
Uděláš svou matku pyšnou, tak spi a sni, než přijde Noc!

VALKYRIES - Valkýry

Ravens over battlefield are marking the chosen
brave northern warriors to their last fight.

Shieldmaidens ride the wolves in the sky with ravens
scouting the battleground for souls of slain heroes.

Choosers of slain….

Valkyries ride through the night sky
singing fierce battle-cries,
Valkyries, choosers of slain, come ride their wolves!

Howling wolves in the night carrying female deities
escort the dead warriors to Odin´s hall.

Armour of Valkyries flashes up over the skies
shading a strange light - the northern lights!

Choosers of slain….

Chorus

(Překlad:)

Havrani letící nad bojištěm značí
Statečné severské bojovníky na jejich posledním boji

Panenské ochránkyně jedou na vlcích po nebi spolu s havrany
Hlídají válečnou půdu pro duše zabitých hrdinů

Valkýry se řítí temnou oblohou
Z jejich hrdel řine se krutý válečný pokřik
Valkýry si vybírají mezi padlými, pojď se svést na jejich vlcích

Vyjící vlci nesou nocí ženské božstvo
Doprovází mrtvé bojovníky do Odinova sídla

Obrněné jednotky valkýr zasvítí na nebesích
Zakrývají podivné světlo - polární záři!

FATE OF THE MAIDEN - Dívčin osud

Weeping maiden of the cold Northland
runs on through the fen and the forest
to the cold sea-shore.

She sat weeping on the dark seaside,
tears on the white sand made silver- pearls
they glow like moon.

´Cry no more for me, I ask of thee,
When I sink beneath the sea-foam.
I will make my bed in crystal waters,
water-ferns my cloak and pillow. ´

In tears she saw the young fairy maidens
of the waters out at the dark sea
in cold moonlight.

Quick the maiden hastens out there
to join the mermaids calling out for her
to the deep blue sea.

Chorus

`With the roar of waters falls the maiden,
Falls to the deep blue sea.
With the roar of waters falls the maiden,
Falls to the deep boundless sea.`

(Překlad:)

Plačící dívka z chladné severské země
Běží přes bažinu a les k studenému mořskému pobřeží

Plačíce seděla na temném pobřeží
Slzy na bílém písku se změnily ve stříbrné perly
Září jako Měsíc

"Už více pro mě neplač, žádám tě,
Když klesám pod mořskou pěnu.
Ustelu si v křišťálových vodách
Mořské řasy mi poslouží jako deka a polštář."

V slzách spatřila mladé éterické panny
Ve vodách temného moře
V chladném měsíčním svitu.

Dívka si k nim rychle pospíšila
Připojila se k mořským pannám, které ji volaly
Do hlubokého modrého moře.

"V burácení vody padá dívka,
Padá do hlubokého modrého moře.
V burácení vody padá dívka,
Padá do hlubokého nekonečného moře."

THE CURSE - Prokletí

Come wind, come icy storm, come thunder cloud!
Rise ruthless tempest and make lightning strike!

Wake up You in the bowels of the earth
- tremor the snowy fjells with all my hurt!
Chorus:
Run, now run- you fool!
Your fate is to be doomed.
Lonely is the end of unfaithful one.

The price of what you´ve done
To make me feel so numb
Is to pay it all back with your life

Come wind…

Wake up…

Chorus

Now my aim is clear
Your payback time is near
Run to wilderness, I´ll find you!

The winternight is harsh
It leaves no one a chance
With no pity I will leave you here.

Chorus

(Překlad)

Přijď větře, přijď ledová bouře, přijď bouřkový mraku!
Vzestup nelítostná bouře a vytvoř údery hromů!

Vzbuď se, Ty v útrobách země
- zatřes sněžnými horami s veškerou mou bolestí!

Utíkej, teď utíkej - ty blázne!
Tvým osudem je být odsouzen.
Osamělý jest konec jednoho nevěrného.

Cena za to, co jsi udělal
Přinutit mě cítit se tak ochromenou
Zaplatíš vše svým životem.

Můj cíl je teď jasný
Čas tvojí odplaty je blízko
Uteč do divočiny, najdu tě!

Zimní noc je krutá
Nedává nikomu šanci
Bez lítosti tě tu nechám.

THE EVIL INSIDE ME - Zlo ve mně

Oh Father, now hear me! This sinner on her knees! X 2

When I turn my head towards your light I see this shadow
shading my eyes, fear I can´ t hide, evil´ s after my soul!
Dominating all my thoughts evil takes my soul.
Fear I cannot hide how dark pulls me away from your light!

Oh Father, come save me! The evil´ s after me! X 2

Evil lurkes under my skin there dwells an enemy within.
I am the worst what I fear - I´m the evil that is near.
Father hear me, evil´s in me- I pray to save my soul!
Fear I cannot hide how dark pulls me away from your light!

Solo

Oh Father, come save me! The evil´ s after me! X 2

Evil lurkes under my skin there dwells an enemy within.
I am the worst what I fear - I m the evil that is near.
Father hear me, evil´s in me- I pray to save my soul!
Fear I cannot hide how dark pulls me away from your light!

(Překlad:)

Ach Otče, teď mě poslouchej! Tento hříšník na kolenou!

Když otočím hlavu směrem k tvému světlu, vidím stín
Stínící mé oči, strach, který nemohu schovat, zlo za mou duší!
Vládnoucí všem mým myšlenkám, zlo bere mou duši.
Strach, jenž nemůžu schovat, tak temný, táhne mě pryč z tvého světla!

Ach Otče, přijď mě zachránit! Zlo je za mnou!

Zlo se skrývá pod mou kůží, tam uvnitř přebývá nepřítel.
Jsem to nejhorší, čeho se bojím - jsem zlo, které je nablízku.
Otče, poslouchej mě, zlo je ve mně - modlím se, aby´s spasil mou duši!
Strach, jenž nemůžu schovat, tak temný, táhne mě pryč z tvého světla!

Pros and cons of studying abroad

20. listopadu 2008 v 17:18 | Kimbbu |  Essays (AND SO ON:D)
Nowadays there are more and more young people, who want to try studying in other countries. One of the much-sought-for subject is naturally a foreign language. What can be better than being taught by native speakers? Some students of science and future explorers still prefer learning at convenient places, for example the Arctic Circle or the Caribbean Islands.

However, it brings along both good and bad things. Firstly we take positives. Owning a certificate or a diploma from an outland university also means having much greater working possibilities. With regard to the current unemployment is this quite reasonable resolution. Furthermore, students can get to know another culture in this way. They make big consciousness about the world, it is enough for them to stay some time in a company of foreigners, play their games, eat their food and learn their history. If anybody has not enough money to pay for this stay, there exists a possibility of gaining scholarship. Yet there is a great number of poor students and a small number of scholarships.

There are some negatives in the following paragraph. It can be very hard to live alone at once, especially in the beginning. Do not get into a melancholic mood. The best way to get ahead of this loneliness is to go out, eventually to phone the family, but the long-distance call goes up in the price soon. Some people may experience the culture shock, too. If they have never left their native country and suddenly they get into the extreme conditions of equatorial or benighted states, they have to be strong and courageous to overcome it. Finally, there are not ideal relations over the world. It is important to make sure that in the country of planned studies is not any major conflict. After the terrorist attacks in the United States one may not be safe anywhere. As my teacher says: "When you once have set for the journey, you must take into account the possibility, that you will never return."

To conclude the topic, I would like to point out that everybody has a free choice. Despite of this, people should make certain about making the right choice. Then it can already be too late to revoke.THEATRE OF TRAGEDY

16. listopadu 2008 v 19:08 | Kimbbu |  Norsko
Theatre of Tragedy jsou hudební skupina z norského Stavangeru. Shlukli se v roce 1992 a jsou známí díky jejich nejranějším nahrávkám, kterým nechybí šmrnc gothic metalových žánrů. Kapela uží kontrastu dvou vokálů - mužského basu, který občas přechází až k murmuru, a ženského sopránového zpěvu, což je běžně používaný protiklad zvaný "kráska a zvíře". Na prvních třech nahrávkách uslyšíme texty převážně psané ve staroangličtině. Avšak spolu s albem Musique drasticky změnili svůj styl a nechali se inspirovat industrial rockem, opustili tak své poetické texty a hrubé, syrové vyjádření zpěváka.

Theatre of Tragedy založili v roce 1993 Raymond István Rohonyi a Pål Bjåstad. V roce 1993 rovněž opustil svou kapelu Phobia bubeník Hein Frode Hansen a začal se ohlížet po novém hudebním projektu, kde by se mohl usadit. Jeho kamarád mu prozradil, že kapela Suffering Grief (Trpící žal) se poohlíží po novém bubeníkovi, tak je zkontaktoval a připojil se k nim. V té době se Suffering Grief skládali ze zpěváka Raymonda a kytaristů Påla a Tommyho Lindala. Ještě neměli žádného hráče na basovou kytaru, ale Eirik T. Saltrø slíbil, že s nimi bude hrát na živých vystoupeních.
Začali hledat nějakou zkušebnu, rozhodli se, že budou pracovat na několika klavírních materiálech, které složil Lorentz. Jako vokály jim muselo postačit surové bručení.
Poté, co nahráli první skladbu, "Lament of the Perishing Roses" (Žalozpěv hynoucích růží), změnili své jméno na La Reine Noir a následně na Theatre of Tragedy. Nato pozvali zpěvačku Liv Kristine Espenæs, aby jim pomohla nazpívat jednu píseň, a jejich spolupráce se jim tak zalíbila, že jí nabídli místo v kapele.
V roce 1994 nahráli první studiové demo, které o rok později následovalo debutové album THEATRE OF TRAGEDY (Divadlo tragédie), v roce 1996 vyšla druhá deska VELVET DARKNESS THEY FEAR (Bojí se sametové temnoty) a rok nato EP A Rose for the Dead (Růže pro mrtvého), které obsahovalo dosud nevydaný materiál z alba Velvet Darkness They Fear. Kapela dosáhla vrcholu kariéry pravděpodobně v roce 1998, kdy vydala kritiky uznávané album AÉGIS (Záštita,ochrana).

V roce 2003 vytvořila Liv Kristine spolu se svým manželem Alexandrem Krullem a muzikanty z jeho kapely Atrocity novou kapelu Leaves' Eyes. Později v srpnu téhož roku zveřejnili ToT na svých oficiálních stránkách, že se Liv Kristine vzdává svého postu v ToT kvůli "hudebním rozdílům, které nelze přejít". Ještě předtím radikálně svezli svůj styl až k industrial rocku, který je zřejmý na albech MUSIQUE (2000) a ASSEMBLY (2002; Shromáždění). Liv Kristine za sebe prohlásila na svých vlastních stránkách, že byla z kapely vyhozena prostřednictvím e-mailu a fakty tohoto činu ji nikdo z ostatních členů osobně neinformoval. Spekuluje se, že hlavním důvodem bylo její permanentní přestěhování do Německa, zbytek kapely považoval za obtížné s ní tímto zůstat v bližším kontaktu. Ovlivnily to také její rostoucí závazky vůči Leaves' Eyes.

Následujícího roku se stala novou ženskou zpěvačkou Nell Sigland z kapely The Crest. V zimě na přelomu 2004/2005 objeli s Nell krátké koncertní turné spolu s dalšími kapelami Pain, Sirenia a Tiamat.
24. března 2006 vyšlo šesté studiové album STORM, které následovalo evropské turné, na němž je podpořila kapela Gothminister. Na nové nahrávce je zřejmé, že ustupují o krok od industrialu a elektrických zvuků a vracejí se blíže svému stylu na raných deskách.
Podle oficiálních stránek začnou nové album nahrávat v lednu 2009 a očekává se, že vyjde ještě téhož roku v červnu.

Theatre of Tragedy s Liv Kristine:Noví Theatre of Tragedy s Nell:


Ador Dorath: Earth (Země)

14. listopadu 2008 v 20:19 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
She concealed you from herself (x2)

I hide you from myself (x2)

When wells opened their arms
And water flooded the world
Firmamend trembled
(I wait for time to come x2)
And she was waiting for the right time
For the right time to come
You have inherited ties

Come down to me
I am the Earth
Death's my seed

And when the sky
Turns red by blood

(x2)
You will come down to her
There is lust circulating in your veins

When sky is red by blood (x2)

Embrace her
She is the Earth
Death is seed for her

There is lust in your veins (x2)

Come down to me
I am the Earth
Death's my seed

-PŘEKLAD-

Ukrývala tě před sebou

Skrývám tě před sebou

Když studny otevřely svou náruč
A voda zaplavila svět
Nebesa se otřásla
(Čekám až přijde čas)
A ona čekala na správný čas, až nastane správný čas
Zdědil jsi pouta

Sejdi ke mně
Jsem Země
Smrt je mé zrno

A když nebe
Zčervená krví
Sejdeš k ní
V tvých žilách koluje touha

Obejmi ji
Ona je Země
Smrt je pro ni zrnem

Impressions of Norway

14. listopadu 2008 v 17:06 | Kimbbu |  Norsko
Norwegian soul:
Národní duše (folkesjela) Norů se odlišuje od ostatních vlivem přírodních a klimatických podmínek. Norové jsou obecně bráni jako samotáři, za což ovšem může také studené klima; mezi jejich nejvýraznější vlastnosti patří individualita a samostatnost. Když však dojde na nějakou slavnost, nemá tato zábava obdoby. Norsko je dnes jednou z nejméně věřících zemí Evropy, na jihu a západě Norska se drží ještě z doby protestantské pietismus. S tím také souvisí vysoké daně z alkoholu a omezený prodej alkoholu, ale i poměrně skromný způsob života.
O Norech se také traduje vlastnost zdrženlivosti a málomluvnosti. Při prvním setkání s nimi člověk snadno nabude pocit, že je jaksi nevítaným vetřelcem. Při vstupu do obchodu či odchodu z místnosti ani není nijak obvyklé zdravit. Na druhou stranu, dokáží říct přímo, co mají na srdci. Ten, kdo se nenechá zastrašit prvním dojmem, odhalí skryté vrstvy norské povahy - vstřícnost a ochotu pomoct. Pozvání na návštěvu však od nich nečekejte, dům je totiž pro většinu Norů vše, co mají, a mezi jejich návštěvníky patří předně rodina a nejbližší známí.
Prvním dojmem můžeme získat pocit, že jsou nepřátelští, avšak jejich zdvořilostní zvyklosti tento dojem rychle předčí. Neustálé děkování za návštěvu, ať už se udála včera nebo před měsícem, je na denním pořádku. Takk for i går - děkuji za včerejšek, takk for sist - děkuji za posledně. Při loučení se obvykle loučí dalšími slovy díků - takk for i dag - díky za dnešek. Zvláštností je děkování za vlastní spoluúčast - takk for meg - díky za sebe. Největším hříchem je odejít od stolu bez toho, aniž byste poděkovali hostiteli - takk for maten - děkuji za jídlo.

Norwegian dishes:
Norská kuchyně se považuje za nenápaditou a bezbarvou, avšak vývojem nároků Norů na vlastní kuchyni se tento názor zvolna ztrácí. Obvyklým pohoštěním v hotelech jsou švédské stoly, na kterých nechybí uzený a vařený losos, nakládaní sledi, uzenina, uzené skopové, losí maso a zvěřina, ale ani saláty a sladké zákusky. Den začínají bohatou snídaní - frokost. Oběd už bývá většinou střídmější - jeden dva plátky obloženého chleba a káva nebo čaj. Teplá jídla jsou obvyklá až po čtvrté hodině odpolední. Mezi 18. a 20. hodinou se může podávat middag (teplé hlavní jídlo). Norská domácí strava je jednoduchá - párky, vařená treska, hustá smetanová kaše či vydatná rybí polévka. Na severu Norska jsou typické pokrmy ze zvěřiny, ze které se konzumuje téměř vše, co se dá, i srdce a jazyk. V lesnatých oblastech narazíte na pečeni z losa. Nejlépe podávat ji marinovanou v červeném víně s brusinkami. V celém Norsku je obvyklé skopové maso - např. v zelí vařené skopové nebo uzená skopová kýta. Pro západní Norsko je typické uzené skopové maso vařené v hrnci na březovém dřevě, které se často podává o Vánocích. Specialitou, která však nechutná ani všem Norům, je sušená skopová hlava vařená několik hodin ve vodě. Tento pokrm se dříve vařil na západě na poslední neděli před Vánocemi. Velmi rozšířenými jsou pokrmy z ryb - naložení sledi, nasolený pstruh v pivu, tresčí jazyky podávané na kari nebo vařený laks. Vánoční specialitou je lutefisk - naložená sušená treska pečená v alobalu, která se podává se slaninou, hrachovou kaší a bramborami. Pro horské oblasti je typická tučná sytá kaše z kysané smetany a mouky. Jako zákusek poslouží riskrem - smetanová rýžová kaše s jahodovou nebo malinovou šťávou. Typicky norská je tlustá přeložená placka z mouky, kyselého mléka, cukru, sirupu a kardamomu, potřená cukernatou vrstvou másla, zvaná lefsa.

Suvenýry:
Nejžádanějším suvenýrem je bezesporu ručně pletený norský svetr, který nejlevněji pořídíte v malých domácích krámcích na venkově. Dalšími favority jsou porcelán (např. firma Porsgrund Porselaensfabrik - tovární dílny v Porsgrundu jsou přístupné také veřejnosti), stříbrné šperky a cínové předměty. Známé jsou například šperky ze Setesdalenu, kde se vyrábě pěkné stříbrné brože. Pastevci Saamové na severu a některé jižnější prodejny prodávají sobí kožešiny. Koupit se i sobí paroží nebo ostré saamské nože.

Podle příručky Norsko
Images of Czech Republic

11. listopadu 2008 v 15:49 | Kimbbu |  Essays (AND SO ON:D)
Many people think of the Czech Republic and immediately think of rude men with their potbellies. However, where does this idea come from? Has it anything in common with beer enjoyment? Are we really that different from other people in the world?

In fact, Czech people are scared of something new. When they see strange people, it may seem they are cold, but if they recognize that they meet good humans, they change into friendly creatures. The best people live in Moravia, which is one of three parts of the Czech Republic. They are really nice and helpful and Moravians, who live in the south, plant wine and wear folk clothes. The national hobby of Czech people is going to pubs, where they can talk with friends about anything.

Another important chapter is eating habits. Some of the most famous and favourite meals are dumplings, sauerkraut, potato salad, open sandwiches, Czech buns, cream sauce and, we cannot forget the typical drink, beer, which is traditionally served with fair amount of froth. The first notice about the Czech beer comes from 12th century A.D. from the city of Brno. The other two cities most associated with the Czech beer are Plzeň (Pilsen) and České Budějovice (Budweis).

And what does actually the real Czech dumpling, which is the best-known traditional food of our nation, mean? In Czech we call it "knedlík" or commonly "knedla". There is a number of various kinds: the bread dumplings, sweet dumplings, potato dumplings and others. Foreigners, who do not know dumplings and want to taste them, alway order them with cutlets. It is a really funny fact, because they both are dry, so there is a risk that the dish sticks in the throat. Czech people usually consume dumplings with goulash, roast tenderlion and sour cream sauce, pork roast with cabbage, tomato sauce and beef with creamy dill sauce.

Czech food contains a lot of fat and we feel very full after its consumption. The best description of the impact of Czech food on us is in one song from Jaromír Nohavica: "See how his rotundity of potential mother´s for his children is growing - but I think that he will just get fat or round like a ball."Epica a Amberian Dawn 5.11.2008 Zlín - část 2

10. listopadu 2008 v 22:10 | Kimbbu |  Koncerty, akce, cesty...
Již první dojem z Amberian Dawn byl fascinující. Dva kytaristi si stoupli na samotný okraj podia a začali "pózovat" fotografům. Obávala jsem se jen, zda mé uši zvuk jejich sloních kytar vydrží. Vypadalo to vskutku monstrózně, i mravenec by na podiu vypadal jako Herkules. Avšak hned jak začali hrát, získali si publikum. Vzhledem k mé pozici těsně pod podiem jsem vnímala všechno trochu zkresleně, ale musím říct, že dojmy jsem si z tohoto koncertu odnesla více než bombastické, famózní, úžasné. Slyšela jsem mnoho nelibých reakcí na celý tento koncert, ale mně prostě stačí být s těmito lidmi v kontaktu a jestli to někomu ujede je mi naprosto ukradené. Ale teď zpátky k našim předskokanům. Nato, že jsou v našich končinách dost neznámí, jsme si jejich koncert užívali. I když nebylo tolik zpěvačku přes pořádně osolené kytary slyšet, přesto dostávala publikum do varu. Jejich klávesák mi velice připomínal jednoho mušketýra, myslím, že to byl zrovna Athos nebo Aramis. Výkon bubeníka byl ohromující, jel jako po drátkách, ostatně jako všichni. Každou chvíli jsem měla v obličeji něčí nohu, protože jsem stála hned pod odposlechem, který jim sloužil k jejich složitých kreacím jako podnožka. Nejvíce se mi líbilo, jak si paní zpěvačka pokaždé vyhrnovala sukýnku, když si chtěla svou nožku na dotyčný odposlech taky vystavit, tím nám vždy odhalila své krásné kožené kozačky. Zazněly všechny skladby z jejich debutového alba "River of Tuoni". Na konci programu popřáli pěkné užití Epicy a přenechali podium personálu, který je začal připravovat pro Epicu, hlavně tedy nosili a ladili instrumenty.

Brzy nato, i když se to zdálo jako věčnost, zazněly první tóny "Indiga" a postupně se fanouškům za řádného potlesku a vřískání představilo celé mužské osazenstvo Epicy. Simone přišla až při "The Obsessive Devotion", v nejvyšším čase, kdy už měla zpívat. Některé skladby si mírně upravili pro koncertní pojetí, ale přesto bylo jejich vystoupení úchvatné. Až s přímým kontaktem jsem si všimla, jaký má Yves pronikavý pohled. Opět jsem si užila nesčetněkrát nohy v těžkých okovaných botách v mém obličeji, ale to mi vůbec nevadilo. Celou scénu to spíše dokreslovalo, před očima mi komíhaly dlouhé vlasy Simone, Marka a Yvese, ostatní byli ode mě daleko na to, abych si jich tímto způsobem taky užila. Všimli jste si, jak Simone obdivuhodně elegantním způsobem háže hlavou? Nevěděla jsem, na koho se dívat dřív, protože jsem věděla, že tohle taky jednou skončí. Při poslední skladbě na programu, "The Phantom Agony", najednou všichni bez řádného rozloučení zmizeli, a až po několika dlouhých minutách se vrátil Coen, který s notnou pomocí fanoušků vyskandoval zbytek Epicy zpátky s přídavky "Sancta Terra", "Menace of Vanity" a "Consign to Oblivion". Po skončení chlapci naházeli do publika nenačaté láhve s vodou a papíry se setlisty. Mark a Ariën si podali ještě s fanoušky v prvních řadách ruce a už jim byl taky konec.
Protože jsme po koncertě spěchaly, nesetkaly jsme se už potom s oběmi kapelami v předsálí MoR Café, kde se podepisovalo a fotilo na památku tohoto slavného dne. Ale i tak jsme si s sebou odvezly mnoho krásných zážitků, pohledů a zkušeností, na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

Setlist: Indigo; The Obsessive Devotion; Sensorium; Never Enough; Fools of Damnation; Cry for the Moon; Solitary Ground; Quietus; Seif Al Din; Mother of Light; Chasing the Dragon; The Phantom Agony

AMBERIAN DAWN:
EPICA:Epica a Amberian Dawn 5.11.2008 Zlín - část 1 - úvod

10. listopadu 2008 v 22:04 | Kimbbu |  Koncerty, akce, cesty...
Epicu lze považovat za první opravdový navštívený koncert v mém životě, pokud pominu několik dětských představení či vystoupení americké varhanistky Kathleen Scheide. Nebýt nemoci Simone, díky níž tento koncert odložili na listopad (původní termín byl v únoru) a přidali jedno vystoupení ve Zlíně, nebyla bych na ně vůbec jela.
Lístky jsme se sestřičkou a kamarádkou kupovaly 1.7. v našem zdejším informačním centru. Jeden by neřekl, kolik takováto činnost stojí úsilí. Až třetí osoba nám je byla schopna vydat. Ale přece jenom jsme se nakonec dočkaly a od té doby lístky sušily pořád na stejném místě v šuplíku. Už jsme se nemohly dočkat, až spatříme naše oblíbence na vlastní oči.
Původně se to zdálo jako nesmírně dlouhá doba, ale tento čas nám vskutku rychle utekl. Nemůžu ani uvěřit, že už je po všem.
Nebyla jsem si jistá skutečností, že tam nakonec přece jenom pojedeme, ani s lístky v kapse. Opravdu, až když tento den nastal a my se vypravily na vlak, vysvitla nějaká naděje. I když jsme málem nedojely na místo, poněvadž vlak, do nějž jsem vkládala veškerou svou víru, protože jsme měly na přestup do dalších jedinců pouhých devět minut, mě bezostyšně zradil a uráčil se čekat několik našich drahocenných minut dvě zastávky před konečnou. Ještě že jsme dívčiny duchaplné a naši pojízdnou záchranu jsme nakonec hravě doběhly. Uřícené, avšak spokojené jsme potom v klidu dojely na naše cílové místo. Cestou se naše konverzace dostala až na telenovely, tudíž jsme měly o zábavu postaráno.
Ze zlínského nádraží je to k Masters of Rock Café, kde se měl koncert konat, opravdu jen kousíček. Navíc jsme šly na jisto, poněvadž jsme si místo konání byly obhlédnout už v srpnu a věděly jsme, že nezabloudíme. V MoR Café již bylo přítomno něco málo fanoušků, kteří se ovšem ztráceli mezi každodenními hosty kavárny. A od této chvíle nás kromě jiných věcí čekalo tří a půlhodinové čekání na samotný koncert. Dovedete si představit, v jakém stavu byly v závěru naše nohy.
V hale již byl postaven stůl, který nabízel ke koupi výrobky obou skupin (CD, trička, mikiny, nástěnné hodiny, fotky Simone, peněženky…) a za ním nestál nikdo jiný než paní (brunetka), která je doprovází snad na všech turné.
Po nějaké chvíli, kdy už s námi čekalo zase o něco více fanoušků, jsme byli svědky prvního styku některých členů Epicy s námi. Tuším, že ty dvě hihňající se skvrny, co proběhly po schodech nahoru do V.I.P. prostor, byly Simone a Coen. Potom jsem měla tu čest zahlédnout i našeho favorita Marka, na další si nemůžu vzhledem ke svému tamějšímu stavu vzpomenout. Nějaký čas tam s námi strávili i členové Amberian Dawn, ale to jsme v té době ještě netušili, že by mohli být z nějaké skupiny, opravdu se od nás mnoho neodlišovali. Ve chvílích, kdy jsme už měli všichni pořádný hlad, se nahoře rozrazily dveře a začala se podávat večeře pro členy i personál. Nechápu, jak tam mohla paní prodavačka v klidu večeřet, když se na ni (na její porci) upíraly desítky hladových očí. Největší zrada ovšem nastala hodinu před začátkem, pořadatelé si totiž vymysleli, že předtím, než budeme vpuštěni dovnitř do sálu, musíme si dojít z našich míst v čekací hale na opačný konec, kde nám odtrhnou lístky a natisknou na ruku razítko (nakonec se z toho vyklubal symbol "Velvyslanectví České republiky"). Vyskytovalo se tu to riziko, že nám někdo odcizí naše výhodná místa úplne vepředu, která jsme si tak dlouho vystály. Nakonec jsme to ale nějak udělaly a procpaly se naštěstí zase zpátky dopředu.
O několik chvil později již nějaká paní otevřela dveře a s radostí jsme vklouzly do sálu, v patách s desítkami dalších. Ve skutečnosti ani nevím, kolik nás tam vlastně bylo, protože jsem se raději neohlížela. Nalepeni na podium jsme vyčkávaly dalších padesát minut příchod předskokanů. Abych pravdu řekla, představovala jsem si tyto prostory mnohem větší, jejich kapacita mě kapku zarazila.

Ador Dorath: River (Řeka)

4. listopadu 2008 v 16:44 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
I searched for the river
Ancestors who bore us
Man fish, woman being bird
Sleeping down the river
Put memories on water
And my lips kissed the sky
Water took there my name
And mixed down with ashes

I searched for river
Ancestors who gave birth, birth to us, inside
Man fish, woman bird
Sleeping on the river bed.
I put memories on water
And my lips touched the sky, the sky and land
And water took my name away
And join it with ashes

My name away

I looked for river
Ancestors who gave birth to us
Man fish, woman bird
Sleeping on the river bed.
My words will ripple the surface
And bones will move the land.

Put memories on water
And my lips kissed the sky
Water took there my name
And mixed down

My words will ripple the surface
And bones will move, move the land.
River bed gave birth to life
For there is not, there´s not the end
That would not be
That would not be the beginning

For the end is beginning

I looked for river
Ancestors who gave birth to us
Sleeping on the river bed.
I put memories on water
And my lips touched the sky
Water took my name away
And mixed down with ashes

I looked for river
Ancestors who gave birth to us
Sleeping on the river bed.
My words will ripple the surface
And bones will move the land.

For there´s not, not the end
Would not be
That would not be the beginning

-PŘEKLAD-

Pátral jsem po řece
Předcích, kteří nás nesli
Muž ryba, žena jsoucí pták
Spící po proudu řeky
Položil jsem vzpomínky na hladinu
A mé rty políbily nebe
Voda tam odnesla mé jméno
A smíchala je s popelem

Pátral jsem po řece
Předcích, kteří nás zrodili
Muž ryba, žena pták
Spící na dně řeky
Položil jsem vzpomínky na hladinu
A mé rty se dotkly nebe, nebe a země
Voda odnesla mé jméno pryč
A sjednotila je s popelem

Hledal jsem řeku
Předky, kteří nás zrodili
Muž ryba, žena pták
Spící na dně řeky
Má slova zčeří hladinu
A kosti pohnou zemí
Dno řeky zrodilo život
V případě, že není konec
Tohle by nebyl začátek

V případě, že konec je začátek

Ador Dorath: V.I.T.R.I.O.L.

1. listopadu 2008 v 17:32 | Kimbbu |  Texty a překlady písní
Build the temple from the white stone
Let it not have neither end nor the beginning
Take a sword to, sword to your hands

Sun is hidden in a star
East, west, artist in a masterpiece

And in this way look for entrance
There you will find, you´ll find the snake
And grasping it, sacrifice it
And enter
Sun is hidden in a star

East in west
Artist in a masterpiece
With a contribution of grace
You will be returned and, returned and led back
To your native land
You will find yourself, find yourself

Sun is hidden in a star
East, west, artist in a masterpiece

Sun is hidden in a star
East in west, artist in a masterpiece

Build the temple from the white stone
Let it not have neither and nor the beginning
Take a sword to your hands

When heaven Sun and Luna descend
Joining the opposites
Worship the gold

Latet sol in sidere
Oriens in vespere
Artifax
In Opere
Per Gratiam

Redditur Et Traditur
Ad Patriam

And in this way look for entrance
There you will find the snake
And grasping it, sacrifice it
And enter

Sun is hidden in a star
East in west, artist in a masterpiece
Build a temple from the white stone
Let it not have neither end nor the beginning
East in west
Adore d´Or
The west, the east
Adore the gold

-PŘEKLAD-

Postavte chrám z bílého kamene
Ať nemá ani konec ani začátek
Vezměte meč do svých rukou
A v tomto směru hledejte vchod
Zde najdete hada
Vezměte jej a obětujte
A vstupte

Slunce je skryté ve hvězdě
Východ na západě
Umělec v mistrovském díle

S příspěním milosti
Budete navráceni a posláni zpátky
Do své rodné země
Najdete sebe

Když nebeské Slunce a Měsíc sestoupí
Protiklady se sdružují
Uctívají zlato


Ador Dorath: Desert (Poušť)

1. listopadu 2008 v 12:55 | Kimbbu |  Texty a překlady písní

The one who once have learnt how to read words
Mustn´t think of going back
The one who cast away all these memories
Must forget the return
The one who once have set for the journey
Mustn´t think of going back
The one who once have seen the mystery
Mustn´t think of return

Even if all of the creatures bow in front of you
You can´t stop you must continue
Even if you think that you have seen the end
You can´t stop you must go on

Even if you called by my embrace
Even if my lips beg you stay

The one who once have set for the journey
Mustn´t think of going back
The one who once have seen the mystery
Mustn´t think of return

Even if you are called by my name
Even if you are called back to stay
You must go on
You must continue
There´s no way back, there´s no way back

Even if all of the creatures bow in front of you
You can´t stop you must continue
Even if you think that you have seen the end
You can´t stop you must go on

Even if you called by my embrace
Even if my heart come to dust

I´ll stay in breeze that touch your face
I´ll stay in cloud that give you shade
I´ll stay in water that bring new life
I´ll stay in sand of the desert
I´ll stay in sand

-PŘEKLAD-

Ten, kdo se jednou naučil číst slova
Nesmí pomýšlet na návrat zpět
Ten, kdo jednou odhodil všechny vzpomínky
Musí zapomenout na návrat
Ten, kdo se jednou vydal na cestu
Nesmí pomýšlet na návrat zpět
Ten, kdo jednou spatřil tajemství
Nesmí myslet na návrat

I kdyby se před tebou všichni tvorové poklonili
Nesmíš se zastavit, musíš pokračovat
I kdyby´s myslel, že jsi na konci
Nesmíš zastavit, musíš pokračovat

I když voláš po mém objetí
I když tě rty prosí, abys zůstal

I když voláš jméno
I když se odvoláváš zůstat
Musíš pokračovat, musíš pokračovat
Není cesty zpět

I když voláš po mém objetí
I když se srdce změ v prach

Zůstanu vánkem, který pohladí tvou tvář
Zůstanu mrakem, který ti poskytne stín
Zůstanu vodou, která přinese
nový život
Zůstanu pískem pouště